image

Contingut dels Plans d'Igualtat a Andorra

Butlletí sobre Plans d'Igualtat (II)

Departament de Governance, Risk & Compliance 
17/10/2023
image

L’aprovació de la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, ha establert l’anterior com una prioritat de país a Andorra.

Seguint amb l’exposat al Butlletí sobre Plans d’Igualtat (I) d’Octubre de 2023, des Crowe Andorra volem apropar a tots els nostres clients i persones interessades a les principals novetats normatives que incorpora aquesta Llei en relació a la figura dels Plans d’Igualtat. Aquest segon Butlletí versa sobre el contingut de la citada Llei, així com les Guies publicades pel Govern d’Andorra, exposant-se les diferents obligacions que en deriven de la mateixa.  

 

Podeu consultar la Newsletter completa aquí. 

Esperem que el contingut del present document resulti del seu interès. Per a qualsevol qüestió addicional que pugui precisar, restem a la seva disposició.