Imatge

Suspensió transitòria de les autoritzacions d'inversió estrangera en immobles al Principat d'Andorra

Departament Investment, Corporate & Transactions
26/9/2023
Imatge

Davant de l’increment constatat i continu en matèria d’inversió estrangera en immobles al Principat, i tenint present la dimensió i els recursos dels quals Andorra disposa, el Govern d’Andorra ha considerat oportú impulsar una Llei que gravi la inversió estrangera en immobles, per mitjà d’un tribut la recaptació del qual es pretén que reverteixi directament en l’Estat.

En aquest context, i per tal d’evitar un efecte crida dels potencials inversors internacionals durant el període de temps en què es tramiti l’esmentada Llei, fet que desvirtuaria la mesura, el Govern va presentar al Consell General, en data 5 de setembre de 2023, el Projecte de llei de suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles al Principat d’Andorra, el qual es va tramitar pel procediment de legislació d’extrema urgència i necessitat, i aprovant-se en data 7 de setembre de 2023, i publicant-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el passat 22 de setembre de 2023.  

 

Podeu consultar la Newsletter completa aquí. 

 

Esperem que el contingut del present document resulti del seu interès. Per a qualsevol qüestió addicional que pugui precisar, restem a la seva disposició.