Oriol Valls

Oriol  Valls

Director del Departament Corporate & Transactions
Crowe Andorra
 Director del Departament Fiscal de Crowe Andorra
Dades acadèmiques

El Sr. Valls és llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses i llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Experiència professional

Acumula una sòlida experiència professional de més de 8 anys en el sector tributari, 7 dels quals  a firmes de reconegut prestigi internacional com Deloitte Asesores Tributarios i Rousaud Costas Duran, on ha vingut desenvolupant les funcions de Gerent del Departament de Fiscalitat.

 

En la seva trajectòria professional ha participat en nombrosos projectes de reestructuració, tant nacionals com internacionals, i ha vingut assessorant a grups empresarials de diferents sectors com el financer i assegurador, el sector turístic i hoteler, empreses tecnològiques i startups de diferents sectors i tipologies. Així mateix, ha vingut gestionant les relacions de Clients de diverses tipologies amb l’Administració Tributària Espanyola, liderant diferents processos d’inspecció tributària tant en matèria d’imposició directa com indirecta.

 

Actualment, és Director del Departament de Fiscalitat a Crowe Andorra

 

Altres actuacions

El Sr. Valls ha impartit cursos formatius a empreses privades, en matèria tributària espanyola i andorrana.

Idiomes
  • Català
  • Castellà
  • Anglès