Antoni Bisbal

Antoni Bisbal

Soci Director
Crowe Andorra

Soci Director i fundador de Crowe Andorra

Dades acadèmiques

El Sr. Bisbal és titulat superior en Direcció i Administració d’Empreses per l’escola de negocis Fomento-EBS (Madrid). Així mateix, posseeix un Máster en auditoria per la universitat d’Alcalá (Madrid) i un Postgrau d’especialista en auditoria i comptabilitat a la mateixa facultat.

Experiència professional

Va iniciar la seva carrera professional a la firma internacional KPMG, de la que va formar part  durant més de 10 anys. Posteriorment, es va incorporar al Banc Sabadell d’Andorra, on va ocupar el càrrec de director de l’àrea comercial.

Al llarg de la seva carrera professional, ha assolit una dilatada experiència en auditoria tant d’entitats individuals com de grups consolidats, amb una alta especialització en els sectors de la construcció, l’immobiliari i en societats del sector financer subjectes a organismes reguladors. Així mateix, ha adquirit una vasta experiència en l’assessorament a entitats espanyoles, multinacionals i andorranes tant en matèria fiscal i tributària com en matèria comptable, i disposa d’un ampli coneixement del funcionament del sistema tributari andorrà i espanyol, tant des del punt de vista de la imposició directe com indirecte.

El Sr. Bisbal ha actuat també com a expert independent, realitzant proves pericials i ratificació d’informes de tot tipus de procediments judicials, Intervencions en contextos de compravenda d’empreses i negocis, valoració d’empreses i inversions i en revisions de sistemes i processos de control intern per a empreses.

L’any 2006, va fundar Alfa Capital Assessors i Auditors junt amb Vladimir Fernandez, en la que en l’actualitat desenvolupa les funcions de Soci Director de l’oficina, així com Soci Responsable del Departament de Fiscalitat.

Altres actuacions

A més a més de les seva responsabilitat com a soci director de Crowe Andorra, compatibilitza les seves tasques professionals amb l’exercici de la docència en els camps de la fiscalitat andorrana i internacional, l’auditoria, l’anàlisi financer i determinats seminaris de formació en la prevenció i detecció de blanqueig de diners tant per l’empresa pública com privada, entre els que destaquen la Universitat d’Andorra, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i l’Associació de Bancs Andorrans.

És també  autor de diverses publicacions entre les quals destaquen la publicació “Manual Pràctic de Comptabilitat d’Andorra”, publicat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

Idiomes
  • Català
  • Castellà
  • Francès
  • Anglès