Tư vấn Quản trị Rủi ro

Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp

Mục đích và sản phẩm của dịch vụ:

Mục đích chính của dịch vụ này là hỗ trợ khách hàng thiết lập / hoặc cải thiện bộ nguyên tắc Quản trị Doanh nghiệp phù hợp và đánh giá tình hình thực tế thực hiện.

Sản phẩm của dịch vụ này có thể bao gồm:

  • Bộ nguyên tắc Quản trị Doanh nghiệp, trình bày các nguyên tắc xử lý mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan như: cổ đông, hội đồng quản trị, nhân viên, và các bên có quyền lợi liên quan khác nhằm bảo đảm mối quan hệ tốt đẹp và bền vững.
  • Báo cáo đánh giá tình trạng thực hiện và hiệu quả của bộ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp trong thực tế, và các khuyến nghị tương ứng để cải thiện tình hình.

Khách hàng của dịch vụ này gồm:

  • những doanh nghiệp bắt buộc phải triển khai áp dụng bộ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo quy định.
  • những doanh nghiệp phát triển với cấu trúc phức tạp và quy mô ngày càng lớn có nhu cầu chuyên nghiệp hóa trong hoạt động quản trị doanh nghiệp để giảm thiểu các mâu thuẫn giữa các bên có quyền lợi liên quan và hướng đến cải thiện hiệu quả hoạt động và mục tiêu phát triển bền vững.

Dịch vụ được cung cấp qua các bước sau:

- Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: Chúng tôi trao đổi với khách hàng để hiểu rõ và xác nhận vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng, sau đó tư vấn và giải thích cho khách hàng hiểu và đồng thuận với cách thức chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ thống nhất với khách hàng về các mục tiêu của dịch vụ, phạm vi, thời hạn và lịch trình thực hiện, cách thức hợp tác và hỗ trợ giữa hai bên (đặc biệt khi có thời hạn gấp hoặc thiếu hụt nguồn lực), danh sách các tài liệu cần cung cấp, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,…. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.

- Thực hiện dịch vụ (tại văn phòng của khách hàng): Chúng tôi quan sát và nghiên cứu các tài liệu của khách hàng để hiểu về hoạt động kinh doanh, văn hóa quản trị, cấu trúc tổ chức, và quy trình xử lý công việc của khách hàng. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với các nhân sự liên quan của khách hàng để xác minh nhu cầu và chức năng của họ.

- Chuẩn bị sản phẩm: Chúng tôi sẽ chuẩn bị các sản phẩm như đã thỏa thuận với khách hàng và sau đó gửi cho khách hàng để xem xét và phản hồi trước khi chính thức phát hành. Các cuộc họp sẽ được diễn ra tiếp theo để giải thích thêm về các sản phẩm.

- Tư vấn cho khách hàng cách áp dụng và triển khai hiệu quả bộ tài liệu quản trị rủi ro trong thực tế. Chúng tôi hiểu giữa tài liệu và thực tế triển khai sẽ có những khoảng cách nhất định, do đó cần có những hướng dẫn và tư vấn áp dụng cụ thể thì mới có thể đem lại kết quả thực sự.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.