Corporate Secretary

Thư ký Doanh nghiệp

Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ này:

Với dịch vụ này, chúng tôi hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện các công việc sau:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam tuân thủ pháp luật Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động
  • Nhắc nhở giải quyết công việc kịp thời theo các thời hạn luật định
  • Đảm bảo các hồ sơ công ty được kê khai với thông tin chính xác và đúng thời gian
  • Cung cấp thông báo về các cuộc họp cho nhân viên và giám đốc
  • Chuẩn bị và nộp hồ sơ yêu cầu khi cần thiết
  • Đảm bảo rằng những người điều hành hoặc người có thẩm quyền có thể kiểm tra và rà soát hồ sơ công ty bất cứ lúc nào
  • Lưu trữ và sử dụng con dấu công ty khi được cấp phép
  • Các công việc liên quan khác

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.