Kiểm toán Báo cáo tài chính


Mục đích và Sản phẩm của Dịch vụ này?

Mục đích chính của Dịch vụ này là thực hiện các thủ tục kiểm toán theo chuẩn mực để cung cấp cho khách hàng sản phẩm là ”Báo cáo Kiểm toán” trong đó trình bày ý kiến của kiểm toán viên cung cấp sự đảm bảo ở mức cao về việc liệu báo cáo tài chính có phản ánh trung thực và hợp lý theo các chuẩn mực về lập và trình bày báo cáo tài chính hay không. Khách hàng sử dụng sản phẩm “Báo cáo Kiểm toán” để nộp cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc gửi cho các bên liên quan để góp phần tạo uy tín và sự tin tưởng.

Có bốn loại ý kiến kiểm toán tùy thuộc vào ảnh hưởng có thể có của các phát hiện kiểm toán đối với báo cáo tài chính: (1) Ý kiến chấp nhận toàn phần; (2) Ý kiến ngoại trừ - chấp nhận từng phần; (3) Ý kiến trái ngược; (4) Từ chối đưa ra ý kiến.

Ngoài ra, một mục đích khác của dịch vụ là cung cấp cho khách hàng “Thư quản lý” trình bày các khuyến nghị hữu ích (nếu có) về (1) những thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ; (2) những rủi ro liên quan đến kế toán và thuế; (3) những yếu kém trong quản lý.

Khách hàng của dịch vụ này là những ai?

- Các công ty và tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán theo luật định, ví dụ như:

  • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
  • Công ty đại chúng
  • Tổ chức phát hành chứng khoán và tổ chức kinh doanh chứng khoán
  • Các ngân hàng, Tổ chức tài chính, Công ty bảo hiểm
  • Doanh nghiệp nhà nước (trừ một số trường hợp ngoại lệ)

- Các công ty hoặc dự án phi chính phủ được các công ty mẹ hoặc quỹ tài trợ yêu cầu phải có báo cáo tài chính (được lập theo Chuẩn mực riêng hoặc theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) được kiểm toán độc lập.

- hoặc bất kì công ty hoặc tổ chức nào muốn gia tăng uy tín cho báo cáo tài chính để gửi cho các bên liên quan như nhà đầu tư, cổ đông, nhà cung cấp, bên cho vay và các đối tác kinh doanh. Báo cáo tài chính được kiểm toán sẽ góp phần tạo được niềm tin và sự tin tưởng từ các bên liên quan.

Quy trình thực hiện Dịch vụ này như thế nào?

Dịch vụ này được tiến hành với các bước như sau:

  1. Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: chúng tôi trao đổi và thống nhất với khách hàng về các mục tiêu của cuộc kiểm toán, thời hạn và lịch trình thực hiện, cách thức hợp tác và hỗ trợ giữa hai bên (đặc biệt khi có thời hạn gấp hoặc thiếu hụt nguồn lực), chiến lược kiểm toán, vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong cuộc kiểm toán, danh sách các tài liệu cần cung cấp, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,…. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.
  2. Lập Kế hoạch Kiểm toán (thực hiện tại văn phòng của chúng tôi):  Căn cứ vào những tài liệu và dữ liệu mà Khách hàng cung cấp theo yêu cầu, chúng tôi thực hiện các thủ tục cần thiết để hiểu rõ về môi trường kinh doanh và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, từ đó, và xây dựng các kế hoạch kiểm toán tương ứng và hiệu quả nhất, bao gồm: xác định mức độ trọng yếu có thể chấp nhận được, đánh giá các rủi ro kiểm toán trọng yếu, đề xuất giải pháp thủ tục kiểm toán tương ứng với từng rủi ro, kế hoạch về thời gian và nguồn lực phù hợp,…
  3. Triển khai thủ tục kiểm toán cụ thể (tại văn phòng khách hàng): Căn cứ vào kế hoạch và chiến lược kiểm toán đã được xây dựng, nhóm kiểm toán sẽ chủ động xác định và thực hiện các thủ tục kiểm toán cụ thể và chi tiết cho từng khoản mục của báo cáo tài chính, bao gồm: (1) kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống thông tin và quy trình kế toán, (2) đối chiếu số liệu sổ sách với chứng từ kế toán và các giấy tờ liên quan, (3) phỏng vấn những người có liên quan của các bộ phận chức năng (bộ phận kế toán và tài chính, bộ phận công nghệ thông tin, bộ phận mua hàng, bộ phận bán hàng, bộ phận kho, bộ phận sản xuất, bộ phận nhân sự, quản lý,…, (4) chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho và tài sản, (5) gửi và kiểm tra thư xác nhận cho các bên liên quan như khách hàng, nhà cung cấp, bên cho vay, nhà đầu tư; (6) thực hiện các thủ tục phân tích và so sánh tổng thể, (7) tính toán lại số liệu với các mô hình ước tính phù hợp; (8) tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành…
  4. Trao đổi về các phát hiện kiểm toán: chúng tôi báo cáo và giải trình chi tiết những phát hiện kiểm toán cho ban lãnh đạo của khách hàng, cũng như đề xuất các hướng xử lý tương ứng. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc các cuộc gặp trực tiếp.
  5. Phát hành Báo cáo: chúng tôi lập và gửi bản dự thảo báo cáo kiểm toán cho khách hàng để xem xét, trao đổi và xác nhận bản cuối cùng, trước khi được in ra và gửi cho khách hàng.

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là phương pháp dựa trên đánh giá rủi ro kiểm toán, tuân thủ chặt chẽ theo các hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Quốc Tế, cũng như phù hợp với các hướng dẫn chi tiết của Mạng lưới Crowe Global.

Trong quá trình triển khai công việc, chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và ứng dụng các tiến bộ công nghệ để ngày càng gia tăng mức độ tự động hóa và tính chính xác. Chúng tôi tin rằng ứng dụng công nghệ phù hợp sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo, bảo đảm cam kết về thời hạn hơn, bảo mật hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho khách hàng.

Dịch vụ này thường được thực hiện trong bao lâu?

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào phạm vi công việc, phản hồi và sự hợp tác của khách hàng (bao gồm cả các bên liên quan của khách hàng như nhà cung cấp/ khách hàng/ bên cho vay/ nhà đầu tư).

Trên thực tế, chúng tôi thường thực hiện và hoàn thành dịch vụ này trong vòng 3 - 5 tuần đối với đa số các trường hợp. Đối với các trường hợp có yêu cầu gấp về thời hạn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt, ví dụ như huy động nhiều nguồn lực hơn bình thường, linh hoạt điều chỉnh quy trình và thủ tục xử lý tương ứng, yêu cầu sự hợp tác tích cực từ phía khách hàng.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ