Thẩm định Tình hình Tài chính


Mục đích và Sản phẩm của Dịch vụ này?

Mục đích chính của Dịch vụ Thẩm định Tình hình Tài chính là thực hiện các thủ tục thẩm định cần thiết để cung cấp cho khách hàng sản phẩm là “Báo cáo Thẩm định Tình hình Tài chính” trình bày cái nhìn cận cảnh về tình hình tài chính của đối tượng mục tiêu được lựa chọn để thẩm định, thường bao gồm những nhận xét về chất lượng tài sản, nợ phải trả, rủi ro về thuế, chất lượng lợi nhuận và tất cả các vấn đề liên quan đến tài chính của khách hàng. Báo cáo trình bày chi tiết tất cả các phát hiện và giải thích liên quan cho từng thành phần của báo cáo tài chính của đối tượng mục tiêu. Khách hàng thường sử dụng báo cáo này để xem xét quyết định của họ về việc nên tiến hành đầu tư hay sử dụng các chiến lược đầu tư hợp lý. Báo cáo này không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào như Báo cáo Kiểm toán hay Báo cáo Soát xét. Báo cáo này được khách hàng sử dụng cho mục đích thực hiện giao dịch nào đó của mình với đối tượng mục tiêu được lựa chọn để thẩm định, không được công bố rộng rãi ra bên ngoài.

Khách hàng của dịch vụ này là những ai?

  • Quỹ đầu tư, hoặc các công ty và tổ chức muốn đầu tư vào công ty / tổ chức mục tiêu.
  • Trong một số trường hợp, các cổ đông không tin tưởng vào sự quản lý của ban lãnh đạo công ty hoặc đang chữa hiểu rõ về vấn đề cụ thể nào đó của công ty thì sẽ sử dụng dịch vụ này để hiểu rõ vấn đề mà họ đang quan tâm.

Quy trình thực hiện Dịch vụ này như thế nào?

Dịch vụ này được thực hiện với các bước sau:

- Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: chúng tôi trao đổi và thống nhất với khách hàng về đối tượng mục tiêu được thẩm định, phạm vi khối lượng công việc (giới hạn theo thời gian và quy mô), yêu cầu cụ thể, lịch trình, người làm đầu mối để liên lạc và điều phối công việc, cách thức phối hợp giữa các bên trong quá trình thực hiện công việc, danh sách các thông tin và tài liệu sẽ được cung cấp bởi đối tượng mục tiêu, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,…. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.

- Lập kế hoạch (tại văn phòng của chúng tôi): Căn cứ vào những thông tin và dữ liệu được cung cấp sơ bộ ban đầu, chúng tôi xây dựng kế hoạch về nguồn lực và lịch trình thực hiện hiệu quả nhất trước khi chính thức triển khai công việc.

- Triển khai công việc chi tiết (tại văn phòng của đối tượng mục tiêu): chúng tôi sẽ đến văn phòng của đối tượng mục tiêu và thực hiện các thủ tục theo kế hoạch đã lập, thường bao gồm: (1) thu thập thông tin chi tiết về tất cả các dữ liệu được trình bày trên báo cáo tài chính; (2) phân tích và nghiên cứu bản chất của dữ liệu và giao dịch; (3) đối chiếu và kiểm tra các chứng từ kế toán và các giấy tờ liên quan; (4) phỏng vấn những người có liên quan của các bộ phận chức năng (như là bộ phận Kế toán và tài chính, bộ phận IT, bộ phận mua hàng, bộ phận bán hàng, bộ phận kho, bộ phận sản xuất, bộ phận nhân sự, quản lý; (5) phân tích và đối chiếu dữ liệu; (6) tính toán lại dữ liệu với các mô hình thích hợp; (7) tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành ..). Các thủ tục khác có thể được áp dụng nếu cần thiết hoặc được yêu cầu cụ thể, ví dụ như: chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho và tài sản, gửi thư xác nhận cho các bên liên quan như khách hàng, nhà cung cấp, bên cho vay, nhà đầu tư.

- Phát hành Báo cáo: chúng tôi lập và gửi Báo cáo về các phát hiện thực tế cho khách hàng. Các cuộc họp trực tiếp sẽ diễn ra sau đó, nếu được yêu cầu, để giải trình chi tiết các câu hỏi của khách hàng về báo cáo.

 

Các thủ tục thẩm định của chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ theo các hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Quốc Tế, cũng như phù hợp với các hướng dẫn chi tiết của Mạng lưới Crowe Global.

Trong quá trình triển khai công việc, chúng tôi luôn cố gắng cập nhật và ứng dụng các tiến bộ công nghệ để ngày càng gia tăng mức độ tự động hóa và tính chính xác. Chúng tôi tin rằng ứng dụng công nghệ phù hợp sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo, bảo đảm cam kết về thời hạn hơn, bảo mật hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho khách hàng.

Dịch vụ này thường được thực hiện trong thời gian như thế nào?

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào phạm vi công việc, phản hồi và sự hợp tác của khách hàng và đối tượng mục tiêu.

Theo bản chất kinh doanh của dịch vụ này, quá trình thẩm định tài chính thường là tương đối gấp. Chúng tôi thường cố gắng thực hiện và hoàn thành dịch vụ này trong vòng 2-3 tuần trong hầu hết các trường hợp. Đối với các trường hợp khẩn cấp hơn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp đặc biêt hơn, ví dụ như huy động nhiều nguồn lực hơn bình thường, điều chỉnh quy trình và thủ tục, và yêu cầu sự hợp tác hiệu quả hơn từ phía khách hàng và đối tượng mục tiêu.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ