Fund Mobilization Advisory

Tư vấn Huy động vốn

Với dịch vụ này, chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư hoặc bên cho vay tiềm năng. Theo đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc có thể như sau: 

  • Nghiên cứu tình hình tài chính của doanh nghiệp, xác định số vốn cần huy động, thời hạn trả nợ, và chi phí vốn phù hợp 
  • Tìm kiếm và liên hệ các nhà đầu tư / bên cho vay tiềm năng 
  • Chuẩn bị hồ sơ để đệ trình lên cho các nhà đầu tư/ bên cho vay 
  • Giải trình, đàm phán các điều khoản, và chốt giao dịch 
  • Thu xếp và hoàn thành các tài liệu giao kết để các bên ký và giải ngân 
  • Tư vấn các giải pháp để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư / bên cho vay 

Chúng tôi tin rằng các chuyên gia tư vấn cấp cao của chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả Quý khách hàng thực hiện tốt các công việc trên để có được nguồn vốn phù hợp và chi phí tốt nhất có thể trên thị trường. 

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới