Accounting Outsourcing

Kế toán thuê ngoài

Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ:

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ đóng vai trò như là bộ phận kế toán của khách hàng để giúp phân loại chứng từ và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, và tuân thủ các quy định kế toán của Việt Nam, cũng như giúp lập các báo cáo cho mục đích luật định và quản trị nội bộ chính xác và kịp thời. Theo đó, các công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau: 
 • Thiết lập hệ thống thông tin kế toán để đáp ứng tốt các yêu cầu cụ thể về báo cáo và truy xuất thông tin của khách hàng. Ví dụ: thiết lập thông tin cơ bản cho phần mềm kế toán, thiết lập hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán chi tiết, thiết lập mẫu báo cáo theo yêu cầu của khách hàng, đăng ký hệ thống kế toán và năm tài chính, thiết lập hệ thống lữu trữ chứng từ kế toán, xây dựng các quy trình và thủ tục kế toán và tài chính liên quan…
 • Cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho các bộ phận liên quan của khách hàng trong việc tập hợp, phân loại, và gửi cho chúng tôi đầy đủ các bộ chứng từ hợp lý và hợp lệ cho mục đích kế toán và thuế.
 • Phân tích các bộ chứng từ nhận được từ khách hàng và hạch toán phù hợp lên phần mềm kế toán theo đúng các chuẩn mực và quy định kế toán. Khi nhận thấy các vấn đề trọng yếu liên quan đến chứng từ kế toán, chúng tôi sẽ kịp thời thông tin và trao đổi với khách hàng, sau đó đề xuất các lựa chọn cho khách hàng xem xét và phê duyệt trước khi chính thức hạch toán.
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện các lệnh thanh toán cho các nhà cung cấp, hoặc thực hiện các thủ tục để thu hồi các khoản phải thu khó đòi.
 • Cuối mỗi tháng, thực hiện các phân bổ và ước tính kế toán (liên quan đến doanh thu, chi phí), xác định các khoản dự phòng, tính toán giá thành hàng tồn kho (nếu có), xác định giá vốn hàng bán.
 • Hỗ trợ xuất hóa đơn cho khách hàng
 • Vào đầu mỗi tháng, chúng tôi lập và gửi các báo cáo của tháng trước cho khách hàng theo các yêu cầu cụ thể đã thống nhất với nhau, và giải trình chi tiết cho từng khoản mục trên báo cáo khi được yêu cầu. Chúng tôi cũng gửi các báo cáo liên quan cho bộ phận kê khai thuế hàng tháng. Ngoài ra, nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng hỗ trợ lập các báo cáo thống kê, báo cáo lao động và báo cáo đầu tư để nộp cho cơ quan quản lý có liên quan.
 • Cuối năm tài chính, chúng tôi: (1) lập các báo cáo tài chính theo luật định và báo cáo nội bộ để gửi khách hàng xem xét và phê duyệt chính thức; (2) nếu được ủy quyền của khách hàng, cung cấp báo cáo theo luật định cho kiểm toán độc lập và/hoặc nộp cho các cơ quan quản lý (Ví dụ: cơ quan Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước,…); (3) cung cấp các báo cáo liên quan cho bộ phận kê khai thuế; (4) cung cấp các báo cáo cho cơ quan cơ quan quản lý có liên quan khi được yêu cầu.Hỗ trợ khách hàng cung cấp số liệu, chứng từ và giải trình cho kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý hay cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến số liệu và báo cáo kế toán.

Khách hàng sử dụng dịch vụ này thường là vì những lợi ích sau:

 • Có thể giúp khách hàng đáp ứng được yêu cầu nhân lực tạm thời: Nếu cần phải đáp ứng yêu cầu về nhân lực tạm thời thì giải pháp thuê ngoài sẽ khả thi hơn rất nhiều. Các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thường sẽ có sẵng nguồn lực để thực hiện công việc theo yêu cầu.
 • Có thể giúp khách hàng tiết kiệm được công sức và thời gian: Do tình trạng thiếu nhân lực chỉ là tạm thời, việc thuê ngoài sẽ hiệu quả cho doanh nghiệp vì sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính cho việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, quản lý nhân sự, đăng ký bảo hiểm,…
 • Có thể tránh tình trạng dư thừa lao động: Khách hàng sẽ không phải đối mặt với bài toán bố trí công việc hoặc sa thải nhân viên dư thừa sau khi nhân viên nghỉ thai sản hay nghỉ ốm trở lại làm việc. Việc này sẽ tránh các rắc rối về mặc quy định lao động cũng như tạo tâm lý ổn định cho toàn bộ nhân viên yên tâm làm việc. Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài tạm thời cũng tạo cơ hội cho nhân viên học hỏi kỹ năng và kinh nghiệm từ những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.
 • Có thể giúp khách hàng yên tâm hơn về chất lượng công việc: Các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thường là có nhân sự có trình độ chuyên môn tốt và đồng đều vì họ liên tục được đào tạo chuyên sâu và va chạm thực tế nhiều hơn. Việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên luôn là vấn đề khó khăn đối với các doanh nghiệp. Ngoài ra, các công ty cung cấp dịch vụ thường có nhiều ý tưởng mới hơn vì họ có cơ hội học hỏi từ nhiều khách hàng khác nhau, nhiều ngành nghề khác nhau, thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật và kiến thức mới hơn. Những khuyến nghị của họ sẽ có thể giúp doanh nghiệp phòng tránh được rủi ro tốt hơn.
 • Có thể giúp khách hàng yên tâm hơn về vấn đề bảo mật thông tin: Các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thường có chính sách bảo mật thông tin nghiêm ngặt, vấn đề đạo đức nghề nghiệp luôn được quan tâm hàng đầu. Nhân viên thực hiện dịch vụ được yêu cầu ký cam kết bảo mật thông tin khách hàng trước khi tiến hành công việc.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ