Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

25/10/2021
Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
Tải Nghị quyết

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Theo đó, một số giải pháp về miễn, giảm thuế áp dụng cho năm 2021 bao gồm:

  1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 đối với người nộp thuế có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồngdoanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.
  2. Miễn toàn bộ các loại thuế phải nộp trong quý III và IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  3. Giảm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) kể từ 01 tháng 11 năm 2021 đến hết 31 tháng 12 năm 2021 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị định này (VD: dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, v.v.). Người nộp thuế tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT; người nộp thuế tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.
  4. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020.