Công tác thuế sáu tháng đầu năm 2020 (2)

Công tác thuế sáu tháng đầu năm 2020

15/07/2020
Công tác thuế sáu tháng đầu năm 2020 (2)
Ngày 8 tháng 7 năm 2020, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế sáu tháng đầu năm 2020 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế sáu tháng cuối năm 2020.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, tỷ lệ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước (“NSNN”) do cơ quan thuế quản lý sáu tháng đầu năm 2020 đạt thấp nhất so với số thu của một số năm gần đây. Kết quả thu sáu tháng đầu năm 2020 do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 574.237 tỷ đồng, bằng 45,8% so với dự toán, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đến hết tháng 6, toàn ngành thuế đã thực hiện 29.280 cuộc thanh kiểm tra. Đáng chú ý, đã thanh tra, kiểm tra 72 doanh nghiệp ghi nhận giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá. Kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 107,18 tỷ đồng, giảm lỗ 1.251,92 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu 1.265,82 tỷ đồng.

Công tác thuế sáu tháng đầu năm 2020 (2)
Nhìn chung, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, số lượng thanh kiểm tra tại cơ sở người nộp thuế giảm mạnh, tuy nhiên cơ quan thuế đã tăng cường hoạt động kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Theo đó, nhiều chỉ tiêu vượt mức so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 10.386,19 tỷ đồng tăng 82,47% so với năm 2019; giảm lỗ là 17.924,68 tỷ đồng tăng 28,73% so với năm 2019.

Trong thời gian 6 tháng cuối năm, cơ quan thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, thực hiện thu ngân sách cao nhất có thể, phấn đấu hoàn thành dự toán. Đẩy mạnh tăng thu từ một số khu vực còn thấp so với dự toán như thu từ khu vực kinh tế quốc doanh, khu vực FDI và khu vực ngoài quốc doanh.

Tiếp tục thực hiện đề án mở rộng cơ sở thuế, chú trọng các đối tượng các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ gia định và cá nhân kinh doanh; triển khai đề án chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận, các hoạt động giao dịch liên kết, các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số.