Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chiết khấu thương mại

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chiết khấu thương mại

10/06/2020
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chiết khấu thương mại
Tải công văn

Ngày 27 tháng 05 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 11547/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với khoản chiết khấu thương mại, cụ thể như sau:

Trong trường hợp công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân trong đó có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại được giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn, không có bản chất là khoản hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Luật Thương mại, thì khoản chiết khấu nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này.

Trong trường hợp cá nhân là đại lý bán hàng hóa được công ty chi trả các khoản chiết khấu thương mại bằng tiền (không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN với thuế suất 1%. Công ty thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo mẫu số 01/CNKD (quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC) tại cơ quan thuế nơi công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế và chứng từ thu thuế thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.