Bản tin Tháng 9, 2019

Bản tin Tháng 9, 2019

Bản tin Tháng 9, 2019

Xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ chức tín dụng

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1663/TCT-CS giải đáp vướng mắc về xuất hóa đơn GTGT đối với tài sản đảm bảo bàn giao cho tổ chức tín dụng. Theo đó,

Về nguyên tắc, trường hợp bên có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT.

Trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng tài sản không phải là xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thì bên chuyển nhượng phải xuất hóa đơn GTGT.

 

Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1815/TCT-CS hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất. Theo đó,

Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp chế xuất thì phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

Chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1970/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài. Theo đó,

Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam phát sinh thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty tại Nhật Bản được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng và thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi cá nhân người nước ngoài đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Trường hợp Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần về vệc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu thì thực hiện theo Hiệp định tránh đánh thuế đã ký.