Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)

15/05/2021
Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân
Tải công văn

Vào ngày 13 tháng 05 năm 2021, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 8226/CTBDU-TTHT hướng dẫn về kê khai, nộp thuế TNCN như sau: 

  1. Đối với chi phí cách ly: trường hợp người lao động nước ngoài được Công ty chi trả khoản chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam thì khoản chi này là lợi ích được hưởng của người lao động. Do đó, khoản chi nêu trên được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động. 
  2. Đối với khoản chi phí làm visa, thẻ tạm trú: trường hợp công ty chi trả chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. 
  3. Đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động như đám hiếu, hỉ: Nếu khoản chi nói trên phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. 
  4. Đối với khoản thuế TNCN Công ty trả thay cho người lao động: Trường hợp trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể Công ty và người lao động thỏa thuận người lao động nhận lương Net thì Công ty phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế.