Hướng dẫn về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Hướng dẫn về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

15/09/2020
Hướng dẫn về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020
Tải công văn

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 77768/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế TNDN cho doanh nghiệp như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội đồng thời có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì Công ty được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020. Công ty căn cứ vào điều kiện được giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Trường hợp Công ty có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì số thuế TNDN được giảm của năm 2020 xác định phù hợp với kỳ tính TNDN của doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website: http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.