Hướng dẫn về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

Hướng dẫn về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

15/09/2020
Hướng dẫn về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng
Tải công văn

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn số 77568/CT-TTHT hướng dẫn về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng cho doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp (là đại lý bán các loại thẻ/voucher sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng, mua vé máy bay… của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong cùng tập đoàn) có các hoạt động bán thẻ/voucher cho các khách hàng là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hoặc cho, biếu, tặng thẻ/voucher thì khi thu tiền bán thẻ/voucher, doanh nghiệp không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các khách hàng mua thẻ/voucher lập phiếu chi theo quy định.

Các khách hàng mua thẻ/voucher từ doanh nghiệp căn cứ vào chứng từ thu tiền của doanh nghiệp, chứng từ chi tiền của đơn vị mình và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc sử dụng thẻ/voucher phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Khi các khách hàng sử dụng thẻ/voucher để mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ là thời điểm bên bán (các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ) lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.