Covid-19: Tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh từ phương diện giao dịch liên kết và các đề xuất

22/07/2020

Đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng tới tất cả các khía cạnh của hoạt động sản xuất kinh doanh, và chuyển giá cũng không phải ngoại lê. Dưới đây là các phân tích của Crowe Vietnam về các vấn đề tiềm ẩn và những giải pháp đề xuất cho doanh nghiệp để hạn chế các rủi ro về chuyển giá trong tương lai.

Tải văn bản