Các hình thức đầu tư vào Việt Nam

16/03/2021

Điều 21 - Luật đầu tư 2020 quy định các hình thức đầu tư, bao gồm:

  1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
  2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
  3. Thực hiện dự án đầu tư.
  4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
  5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Để biết quy định chi tiết về các hình thức và thủ tục đầu tư tương ứng, Quý Công ty vui lòng tham khảo tại Luật Đầu tư 2020 – Chương IV: Hoạt động Đầu tư tại Việt Nam

Hoặc Quý Công ty có thể liên hệ với chúng tôi tại đây để được hỗ trợ