IFRS 16- Thuê tài sản và ứng dụng thực tiễn

Địa điểm:
Thời gian:

08/10/2021 2:00 PM

Thời gian:

08/10/2021 5:00 PM

Chủ đề: Kế Toán

IFRS 16 - Thuê tài sản là một trong những Chuẩn mực mới nhất do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành, trong đó, thay đổi hoàn toàn quan điểm kế toán về định nghĩa và ghi nhận một hợp đồng thuê tài sản.

IFRS 16 tác động chủ yếu tới bên đi thuê hiện đang có khối lượng lớn thuê hoạt động, bên cho thuê không bị ảnh hưởng nhiều bởi chuẩn mực mới. Nhìn chung, IFRS 16 sẽ ảnh hưởng đến Báo cáo tình hình tài chính, Bảng lưu chuyển tiền tệ và các chỉ số liên quan đến Báo cáo tình hình tài chính như chỉ số thanh toán ngắn hạn, số vòng quay tài sản, EBIT, EBITDA. Bên cạnh đó, chuẩn mực mới sẽ làm cho người đọc báo cáo tài chính dễ dàng hơn khi so sánh các công ty đi thuê tài sản và các công ty vay tiền để mua tài sản. Ngoài ra, IFRS 16 loại bỏ gần như tất cả việc 'kế toán ngoài bảng cân đối kế toán' của bên đi thuê và điều này được coi là một trong những tiến bộ lớn nhất đối với các chuẩn mực kế toán trong thập kỷ qua.  Tuy nhiên, để tuân thủ Chuẩn mực mới này, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo họ có các hệ thống và các quy trình để có thể xác định tất cả các hợp đồng thuê tài sản và tất cả các thông tin có liên quan cho việc kế toán trên cơ sở IFRS 16 – trong vấn đề này các yêu cầu của Chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ trở nên khó khăn hơn.

Tham gia hội thảo, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về định nghĩa cũng như cách thức ghi nhận một hợp đồng thuê tài sản. Ngoài ra, khi lần đầu tiên áp dụng IFRS 16 sẽ gây ra nhiều khó khăn cũng như thách thức doanh nghiệp gặp phải. Ở hội thảo này, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến những hướng dẫn khi lần đầu tiên áp dụng IFRS 16 này như thế nào cũng như những khó khăn, vướng mắc có thể gặp phải do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến việc hợp đồng thuê, do đó dẫn đến các vấn đề về hạch toán theo IFRS 16.

Đăng ký tại đây

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam. Theo đó, đề án đưa ra lộ trình áp dụng gồm 3 giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn chuẩn bị (2020-2021), Giai đoạn 1: áp dụng tự nguyện (2022 đến 2025), Giai đoạn 2: áp dụng bắt buộc (sau 2025). Với mong muốn đóng góp vào sự kiện này để hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình chuyển đổi từ Chuẩn mực kế toán Việt Nam sang Chuẩn mực kế toán Quốc tế, Crowe Vietnam sẽ thực hiện chuỗi hội thảo xoay quanh chủ đề IFRS. 

Tuan Pham

Diễn giả

Tuan Pham
Phạm Mạnh Tuấn | CPA VN, CTA
Chủ nhiệm kiểm toán
Hoai Tran

Diễn giả

Hoai Tran
Trần Xuân Hoài | CPA Aust, CPA VN
Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao