Doanh thu từ hợp đồng với Khách hàng (IFRS 15)

Webinar- Hội thảo trực tuyến

Địa điểm:
Thời gian:

25/09/2020 9:00 AM

Thời gian:

25/09/2020 11:00 AM

Chủ đề: Kế Toán
Theo xu thế phát triển kinh tế và hội nhập nên việc yêu cầu lập báo cáo theo IFRS ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh đó, theo lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam trong thời gian sắp tới, việc tiếp cận các chuẩn mực IFRS luôn là mối quan tâm của kế toán.

Doanh thu là một khoản mục quan trọng trên báo cáo tài chính, việc ghi nhận doanh thu vào thời điểm nào và như thế nào là một vấn đề cần phải xem xét thận trọng. Đặc biệt, việc ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán quốc tế - IFRS 15 đang là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Vì vậy, với mong muốn tổ chức một buổi trao đổi mở và chia sẻ với các anh/chị đang làm công tác kế toán tại doanh nghiệp về những yêu cầu mới tại Chuẩn mực kế toán Quốc tế - IFRS 15 cũng như sự khác biệt cơ bản với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Crowe Vietnam xin tổ chức buổi Hội thảo về cùng chủ đề và mong được đón tiếp cũng như chia sẻ từ và cùng các anh/chị.

Đăng ký tại đây

Đến với buổi hội thảo hôm nay sẽ giúp anh/ chị hiểu rõ hơn một số vấn đề sau:

  • Các kiến thức cơ bản về IFRS 15
  • Những điểm khác biệt cơ bản giữa IFRS 15 và Thông tư 200, VAS 15
  • Tiếp cận nội dung IFRS 15 thông qua các ví dụ cụ thể.

Trân trọng kính mời anh/ chị đăng ký tham dự buổi hội thảo tiếp theo của chủ đề IFRS do Crowe Vietnam- đối tác đào tạo được công nhận của Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức.

 

Trần Tấn Phát
Hơn 14 năm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thực phẩm và thức uống
Trần Tấn Phát
Trần Tấn Phát
Audit Director | ACCA, CIA, CPA VN, CTA
Lê Thị Nga
Hơn 10 năm công tác trong lĩnh vực kiểm toán độc lập với những khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau: giáo dục, xây dựng, sản xuất, thương mại,...
Lê Thị Nga
Lê Thị Nga
Audit Manager | CPA VN, CTA VN
Long Le
Hơn 12 năm công tác trong lĩnh vực kiểm toán độc lập với những khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau: giáo dục, xây dựng, sản xuất, thương mại,...
Long Le
Lê Thanh Long
Audit Manager | CPA VN, CTA VN