IAS 36- Suy giảm giá trị tài sản

Hội thảo thuộc lộ trình cập nhật IFRS

Địa điểm:
Thời gian:

23/07/2020 9:00 AM Pacific

Thời gian:

23/07/2020 9:00 AM Pacific

Chủ đề: Kế Toán
Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 36- Suy giảm giá trị tài sản

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ Tài chính Việt Nam đã ban hành Quyết định 345/QĐ-BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam. Theo đó, đề án đưa ra lộ trình áp dụng gồm 3 giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn chuẩn bị (2020-2021), Giai đoạn 1: áp dụng tự nguyện (2022 đến 2025), Giai đoạn 2: áp dụng bắt buộc (sau 2025). Với mong muốn đóng góp vào sự kiện này để hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình chuyển đổi từ Chuẩn mực kế toán Việt Nam sang Chuẩn mực kế toán Quốc tế, Crowe Vietnam sẽ thực hiện chuỗi hội thảo xoay quanh chủ đề IFRS và có lịch trình tổ chức được trình bày dưới email này. 

Trân trọng kính mời anh/chị đăng ký tham dự buổi hội thảo đầu tiên về IFRS do Crowe Vietnam- đối tác đào tạo được công nhận của Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức.

Đăng ký tại đây

"IAS 36 - Suy giảm giá trị tài sản" là một trong những Chuẩn mực kế toán mà Việt Nam chưa có chuẩn mực tương đương ở thời điểm hiện tại. Mục tiêu của IAS 36 nhằm đảm bảo rằng tài sản của doanh nghiệp không được ghi nhận với giá trị cao hơn giá trị có thể thu hồi được.

Tham gia hội thảo chúng ta hiểu rõ hơn một số vấn đề sau:
  • Tại sao một tài sản vẫn còn tốt về mặt vật lý nhưng trong một số trường hợp vẫn bị suy giảm giá trị?
  • Nhận biết được khi nào tài sản có khả năng bị suy giảm giá trị;
  • Cách thức ghi nhận và hoàn nhập khoản lỗ suy giảm giám trị;
  • Những khó khăn/ thách thức sẽ gặp phải khi vận dụng chuẩn mực này trong điều kiện Việt Nam hiện nay.
Thiem Vu
Diễn giả
Vũ Đình Thiêm
Senior Manager | CPA (VN), CTA
Hơn 10 năm trong ngành kiểm toán - các lĩnh vực kiểm toán gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ (logistics, IT, quảng cáo…), thực phẩm và thức uống;
+ Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam);
+ Chứng chỉ tư vấn thuế Việt Nam (CTA Việt Nam).
Thiem Vu