Hội thảo lập báo cáo hợp nhất

Hội thảo:

Lập báo cáo tài chính hợp nhất

Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà IPH,241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian:

27/11/2019 1:30 PM

Thời gian:

27/11/2019 5:30 PM

Hội thảo lập báo cáo hợp nhất
Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh việc đầu tư mở rộng vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Việc hợp nhất kinh doanh theo đó trở thành yêu cầu quan trọng đối với bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp này.
 
Kế toán về hợp nhất kinh doanh luôn được xem là phần hành khó khăn, phức tạp nhất trong kế toán. Tuy nhiên, nếu kế toán viên nắm được kiến thức về hợp nhất kinh doanh thì được xem là lãnh hội được tinh hoa của ngành nghề kế toán và có lợi thế lớn khi phát triển sự nghiệp trong tương lai.
 
Hiểu được điều này, Crowe Vietnam tổ chức buổi hội thảo nhằm chia sẻ hiểu biết cơ bản về quá trình kế toán hợp nhất kinh doanh phức tạp này.

Đến tham dư hội thảo anh/ chị sẽ có cơ hội:

  • Trao đổi các kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính hợp nhất;
  • Hướng dẫn các công việc cần thực hiện để lập báo cáo tài chính hợp nhất;
  • Thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Đối tượng nên tham dự: Kế toán trưởng, Kế toán Tổng hợp, Chuyên viên/ Nhân viên Kế toán tại các đơn vị cần lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc cần chuẩn bị thông tin cho công ty mẹ hợp nhất báo cáo.