Crowe HSY Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Yönetim Danışmanlığı

Stratejik ve Organizasyonel Yapılanma Hizmetleri, Gelir Artırma ve Maliyet Azaltma Süreçleri, Satış ve Pazarlama Süreçlerinin Yönetimi, Kurumsallaşma ve Yönetim hizmetleri ile firmanıza güç katıyoruz.
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
Crowe HSY Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Yönetim Danışmanlığı

Stratejik ve Organizasyonel Yapılanma Hizmetleri 

• Şirketlerin piyasa, kredi riski ve operasyonel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi.
• Nakit akışının iyileştirilmesi için nakit yönetim modellerinin geliştirilmesi.
• Sermaye yönetimi modellerinin geliştirilmesi,
• Finansal operasyonların incelenmesi; mevcut yapı ve prosedürlerin maliyet ve fayda açısından değerlendirilmesi.
• Şirket anayasalarının oluşturulması.
• Stratejik plan hazırlanması.

 

 

 

Gelir Artırma ve Maliyet Azaltma Süreçleri 

 • Var olan iş modellerini geliştirmek ve organizasyonu geliştirilen modellere uygun bir şekilde yapılandırmak.
 • Ürün veya servislerin portföy analizi.
 • Fiyatlama modellerinin analizi ve gözden geçirilmesi, geliri ve karlılığı artırmak için en uygun stratejilerin seçilmesi.
 • Gelir üretimini maksimize etmek için gelişmiş analitik yöntemler kullanarak fiyatlandırma modelleri (vergi öncesi ve sonrası) geliştirmek.
 • Organizasyonun kültürünü ve değerlerini pekiştirecek, etkin satış ve müşteri yönetimi yetenekleri oluşturacak satış eğitimleri tasarlamak.
 • Kaynak gereksinimlerinin ve sınırlı sayıda insanı en iyi şekilde yönetme yollarının analiz edilmesi.
 • Satıcıdan müşteriye kadar olan ürün akışının desteklenmesi ve tedarik zincirinin geliştirilmesi, tedarik zinciri stratejisinin değerlendirilmesi.
 • Tedarik işlemlerinin optimize edilerek iyileştirilmesi, organizasyonun yeniden tasarımı ve işletme sermayesi ihtiyacının azaltılması.
 • İşletme maliyetinin düşürülmesi ve karlılığın arttırılması.
 • Optimum stok seviyesinin belirlenmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, etkili bir dağıtım ağının oluşturulması, tedarikçiler ve yüklenicilerle doğru iletişimin kurulması.
 • Etkin bir dağıtım ağını oluşturmada destek sağlanması.
 • Farklı lojistik modellerinin analizinin yapılarak geliştirilmesi.
 • Maksimum karlılığı sağlayan maliyet modellerinin tasarlanması.
 • Şirketlerin genel gider yapısının ve organizasyonun incelenmesi.
   
Satış ve Pazarlama Süreçlerinin Yönetimi 
 • Piyasa analizleri yapmak ve piyasa potansiyelini tahmin etmek, marka stratejileri geliştirmek.
 • Şirketin ürün portföyünü gözden geçirerek gelir potansiyelini maksimuma çekmek için en uygun ürün piyasa konumlandırmasını gerçekleştirmek.
 • Piyasa/müşteri anketleri yapmak.
 • Hedef segmentleri ve hedef grupları belirlemek.
 • Segmentasyon modelleri yaratmak, her bir segment için anahtar özellikleri teşhis etmek ve segmentin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Rekabet analizleri hazırlamak.
 • Fiyatlandırma modellerini analiz etmek ve gözden geçirmek, gelir ve karlılığı artırmak için en uygun stratejileri seçmek.
 • Pazarlama yatırımlarının ihtiyaç ve faydalarını belirleyerek pazarlama yatırımlarının etkinliğini artırmak.
 • Ürün stratejilerini kanal stratejileriyle paralel hale getirmek, piyasadaki her dağıtım kanalının işletme maliyetlerini analiz etmek ve bu kanallar kapsamındaki ürünlerin ya da hizmetlerin doğru fiyatlandırmasını değerlendirmek.
 • Yeni bir ürün ya da hizmetin pazara sunumunu başarılı bir şekilde sağlamak için doğru dağıtım kanalları kombinasyonunu belirlemek.
 • Daha etkin satış gücü oluşturmak adına tutarlı ve sürdürülebilir satış süreci geliştirmek, satış ekibi için performans ölçüm kriterlerini tanımlamak, oluşturmak ve uygulamak.
   
Kurumsallaşma ve Yönetim

Şirketinizi geliştirmek ve daha rekabetçi hale getirmek için alanında uzman personelimiz ile her zaman yanınızdayız.

 • İşletmelerin kritik performans göstergelerini belirlemek; belirlenen göstergeler ile kurum ve iş birimi stratejisini, vizyonunu, misyonunu tanımlamak ve test etmek.
 • Stratejik yatırım kararlarını belirlemek.
 • Pazara giriş, yeni ürün geliştirme, dağıtım ve müşteri servisi, marka stratejilerini oluşturmak.
 • Pazar araştırması - Pazara giriş stratejisi - Pazara giriş için yeni bir iş modeli seçme -Pazara giriş alternatiflerinin analizi.
 • Endüstri ve rekabet analizi (Endüstri Düzenlemeleri ve Vergilendirme).
 • Şirket organizasyonunda değer yaratan temel performans ölçümlerini kurmak ve geliştirmek.
 • Kurumsal eğitim programlarının kurulması ve sürdürülmesi konusunda çözümler sunmak.
 • Verimli ve etkin süreçleri, takip eden performans raporlaması sistemini tasarlamak ve uygulatmak