IT Denetim Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri Denetimi

Bilgi Teknolojilerinin (BT) hızla geliştiği günümüz dünyasında, şirketler kendi iş hedeflerine ulaşabilmenin yanı sıra teknoloji kullanımının getirdiği riskleri de gözetmek zorundadırlar.
Bilgi Teknolojileri Denetim Hizmetleri
Croıwe HSY Bilgi Teknolojileri Denetimi

Bilgi Teknolojileri (IT) Denetimi

Bilgi Teknolojilerinin (BT) hızla geliştiği günümüz dünyasında, şirketler kendi iş hedeflerine ulaşabilmenin yanı sıra teknoloji kullanımının getirdiği riskleri de gözetmek zorundadırlar.

Crowe HSY, alanında uzman kadrosu ile şirketlerin, en az riskle hedeflerine ulaşabilmede teknolojiyi takip etmelerini sağlarken;  teknoloji riski konusunda şirketlere yol göstermekte ve yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda, uluslararası ve ulusal piyasalarda var olan mevcut (Sarbanes Oxley Yasası ve BDDK Bilgi Sistemi Denetimine ilişkin çalışmaları) yasal düzenlemeler de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen hizmetler:

 

 • Bağımsız denetim hizmetlerinde Bilgi Riski Yönetimi
 • Genel BT danışmanlığı ve yönetişim hizmetleri
 • BT iç denetimi
 • BT proje danışmanlığı
 • Zorunlu bilgi denetimi hizmetleri
 • Sarbanes Oxley (SOX BT) uyumluluğuna ilişkin denetim
 • Şirketlerin, Bilgi Sistemleri ile ilgili risklerini ve olgunluk seviyelerini yansıtan raporların sunulması amacıyla, genel kontroller, uygulama kontrolleri
 • Bilgi Sistemleri süreçlerinin planlanması, tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi
 • İş stratejileri ile uyumlu bilgi teknolojisi stratejilerinin geliştirilmesi
 • Büyük ölçekli bilgi teknolojileri projelerinin/programlarının yönetimi
 • İş sistemleri kontrolleri
 • BT güvenlik, gizlilik, devamlılık denetimleri