HSY Vergi Hizmetleri

Vergi Hizmetleri

Crowe HSY, yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde kanuni defter ve belgeler ile ilgili mali tabloların denetimini gerçekleştirir.
Vergi Denetim Hizmetleri
Crowe HSY

Crowe HSY Vergi Hizmetleri

Vergi Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmetleri 

Crowe HSY, yürürlükteki vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde kanuni defter ve belgeler ile ilgili mali tabloların denetimini gerçekleştirir.Bu hizmetler kapsamında;

 • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve kurumlar vergisi beyannamesinin Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanması,
 • Denetim esnasında tespit edilen muhasebe ve vergi hatalarının düzeltilmesi ve bu hataların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlüklerin ortadan kaldırılması,
 • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü,
 • İlgili raporların düzenlenmesi, işlemleri yer almaktadır.


KDV İadesi Hizmetleri

Crowe HSY, KDV İadesi Hizmetleri kapsamında şirketlerin iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti, katma değer vergisi iadesinin gerçekleşmesine dönük iade raporlarının yazılması, raporların yazılması için gerekli alt firma ve karşıt incelemelerin yapılması, yazılan raporların vergi dairesi tarafından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin izlenmesi ile; KDV iadesinin alınması, mahsupların yapılması veya teminatların çözülmesi hizmetlerinin en kısa sürede yerine getirilmesini sağlamaktadır.
 
Bu hizmetler kapsamında;

 • Katma Değer Vergisi Kanunu’nda iade hakkı doğuran işlemler ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV'nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi.
 • Alt firma incelemeleri ve karşıt incelemeler sonucunda YMM raporları düzenlenmesi.
 • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
 • İade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi.
 • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Crowe HSY, küreselleşen dünyada gün geçtikçe karmaşık hale gelen vergi mevzuatına hakim ve son değişiklikleri yakından takip eden uzman personeli ile müşterilerine, sahip oldukları kaynakları verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri adına en üst düzeyde destek sağlamaktadır.
 
Bu hizmetler kapsamında;
 • Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı
 • Yatırım ve Vergi Planlaması
 • Uluslararası Vergi Danışmanlığı
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı
 • Birleşme, Satın Alma, Bölünme, Tasfiye, ve Nevi Değişikliği Danışmanlığı
 • Mali Hukuk Hizmetleri
 • Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Danışmanlık
 • Uzlaşma Komisyonlarında Mükelleflerin Temsili