HSY Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim 

Crowe HSY, uzun yıllar bağımsız denetim şirketlerinde görev almış kadrosu ve kurumsal deneyimi ile şirketlerin bağımsız denetimlerini gerçekleştirmektedir.
Bağımsız Denetim Hizmetleri Audit
Crowe HSY Audit - Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim

Crowe HSY, uzun yıllar bağımsız denetim şirketlerinde görev almış kadrosu ve kurumsal deneyimi ile şirketlerin bağımsız denetimlerini gerçekleştirmektedir. Şirketlere devamlı destek sağlayan ve eğitimi önceliğini ilke edinen Crowe HSY, şirketlerin söz konusu süreçleri sorunsuz olarak geçirmesinin garantisini vermektedir.

 

 

 

 

Gerçekleştirdiğimiz Bağımsız Denetimler ; 

Kurumsal Finansman
- Şirketlerin yurt içi ve özellikle yurt dışı kurumsal finansman kredileri için gerekli olan Bağımsız Denetim İşlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda iş ortaklarına tam destek sağlamaktadır.
- Şirketlerin denetim faaliyetlerini üstlenmesinin yanı sıra, söz konusu raporları ilgili dillerde raporlamaktadır.
- Kurumsal Finansman sözleşmelerinde raportör olarak yer almasının yanı sıra, sözleşme koşulları gereği “yıllık, üç yıllık ve aylık” raporlamaları gerçekleştirmektedir.

Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında denetlenecek şirketlerin bağımsız denetimleri

Türk Ticaret Kanunu
23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında denetlenecek şirketlerin bağımsız denetimleri

Enerji Piyasası
Enerji Piyasası Kanunu Kapsamında denetlenecek şirketlerin bağımsız denetimleri

Futbol Sektörü
UEFA ve TFF Talimatları Gereği Türkiye Süper Liginde mücadele eden Spor Kulüplerinin bağımsız denetimleri

Grup Raporları
Uzun yıllar özel sektörde edinilen tecrübeler ışığında başta aile şirketlerinden oluşan grup şirketleri olmak üzere, tüm şirket gruplarının mali tablolarının “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”na göre çevrimlerini gerçekleştirerek finansal raporlarının düzenlenmesi, İlgili şirket raporlarının Grup Raporu olarak konsolidasyonu, Şirket personellerinin IFRS konusunda eğitimi, ve raporların periyodik olarak takibi yapılmaktadır.