Crowe HSY Ortaklar

Crowe HSY Ortaklarımız

Crowe HSY alanında konusunun uzmanlarıyla hizmetlerini sunmaktadır. 

Dr. Hasan YALÇIN

Dr. Hasan Yalçın

(Managing Partner, YMM)

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1989-2001 yılları arasında Maliye Bakanlığı bünyesinde Hesap Uzmanlığı görevini yürüttü. 2001 yılında Hesap Uzmanlığı görevinden ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladı.1998-2000 yılları arasında A.B.D. Boston  Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi dalında yüksek lisans yaptı.
2012 yılında Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Bankacılık Bölümü’nde doktora derecesini aldı. 
Yalçın’ın çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda makalesi yayınlanmış olup, vergi incelemesi ve uygulaması alanında yazılmış bilim raporları da bulunmaktadır. 2008 yılındandan itibaren uluslararası bağımsız muhasebe ve danışmanlık firması Crowe Global’in Türkiye ofisinde Yönetici Ortak olarak görevini sürdürmekte ve Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.

Kemerburgaz Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe ve Finans dersleri vermektedir.

Hasan Yalçın Kitapları

1. Vergide En çok Sorulan 500 Soru 500 Cevap
2. Ticari Kazanç, Kurum Kazancı ve Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Giderler (2011)
3. Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamasında Giderler
4. Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamasında İstisna ve Muafiyetler
5. Yatırım İndirimi (Uygulama Esasları)
6. Vergi Uygulamaları
7. Vergi Günlüğü
8. Türk Vergi Sistemi
9. Şirket Değerlemesi
 

Hüseyin YALÇIN

Hüseyin Yalçın

(Partner, YMM) TAX

1966 yılında Ankara'da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. 1998 yılına dek Gelirler Kontrolörlüğü görevini yürütmesinin ardından, Ocak 1998'de görevinden ayrılarak kendi firmasını kurdu. Halen HSY Audit firmasının partnerlerinden biridir. İngilizce bilmekte olup, evli ve bir çocuk sahibidir.

Hüseyin Yalçın Kitapları

 1. İşletmeye Dahil İktisadi Kıymetlerde Değerleme/(Kazım Metin ile ortak çalışma) Kılavuz Yayınları, 1996
 2. Ücretin Vergilendirilmesi/Kılavuz Yayınları, 1998
 3. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik Mevzuatı / ( Safiye Yalçın ile ortak çalışma)Kılavuz Yayınları, 1999
 4. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Kâr Dağıtımı'nda Stopaj / (Erkan Gürboğa ile ortak çalışma) Kılavuz Yayınları, 2000
 5. Dönem Sonu Vergi ve Muhasebe Uygulamaları / Uygulama Yayıncılık, 2011

Prof. Dr. Emre ALKİN

Prof. Dr. Emre Alkın
(Partner, YMM) FINANCE

1991 'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, 1993 yılında İstanbul Üniversitesinde lisansüstü eğitimini tamamladı. 1997 yılında "doçent", 2002 yılında ise "profesör" unvanını aldı. 1999-2003 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı, 2003 yılında EVG Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı sene TİM Genel Sekreterliği, Vergi Konseyi Üyeliği görevini yürüten Emre Alkin; A Yatırım Menkul Kıymetler'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Anadolu Vakfı mütevelli heyet üyeliği görevine devam etmektedir.
 
Çeşitli gazetelerde ekonomi köşe yazarlığı, 1998-2003 yıllan arasında KANAL9, BRT, TV8, SKYTÜRK gibi televizyon kanallarında ekonomi haber yorumculuğu yapan Prof. Dr. Emre Alkin, Smile Holding'te Genel Koordinatör olarak görev aldı. Son olarak Altınbaş Holding İletişim ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Emre Alkin'in ayrıca "Risk Management","Finansal Aracılığın Evrimi", "Bankalarda Risk Yönetimine Giriş", "Dünden Bugüne Gaziantep" isimli 1 'i İngilizce olmak üzere 4 kitabı yanında çok sayıda rapor ve makalesi bulunmaktadır.

H. Özer ERMUMCU 

Özer Ermumcu
(Partner, YMM) TAX

1968 yılında Isparta'da doğdu.1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olup, çalışma hayatına 1991 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994 yılında Hesap Uzmanlığı'na atanarak, 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı oldu.2006 yılında özel sektöre geçiş yaparak Altınbaş Holding bünyesindeki çeşitli şirketlerde yönetici olarak görev alarak, aldığı stratejik kararlar ile birçok başarının altına imza attı. 2006-2010 yılları arasında Altınbaş Holding'teki görevini başarıyla sürdüren Eski Baş Hesap Uzmanı H. Özer Ermumcu, 2010 yılında HSY Audit bünyesine Partner olarak katılmıştır. İngiltere'de etüt ve incelemeler yapmış olup, evli ve bir çocuk sahibidir.

S. Sabit DURLANIK

Sabit Durlanık
(Partner, YMM) TAX

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olan S. Sabit DURLANIK, mesleki kariyerine 1989 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır.

1997-1999 State University Of New York USA'de Uluslararası Finansman alanında lisansüstü eğitim programını tamamlamıştır. 1992 yılında Hesap Uzmanı, 2000 yılında Baş Hesap Uzmanı olan S. Sabit Durlanık, 2002-2004 yıllarında Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüş, 2004-2005 yıllarında Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grubu'nda Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

2005 yılında Kamudaki görevinden ayrılan Durlanık özel sektöre transfer olarak, 2005-2008 yılları arasında Altınbaş Holding bünyesindeki, Altınbaş Petrol Ticaret A.Ş.'nin Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2008- 2010 yılları arasında aynı şirketin Genel Müdürlüğünü görevini yürütmüş, 2009-2010 yıllarında Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

S. Sabit Durlanık; yönetim, finans, vergi danışmalığı ve Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

 

Profesyonel Deneyim

- Vergi incelemeleri
- Vergi ihtilafları
- Mali ve Ekonomik Suç incelemeleri
- Enerji Sektörü Hukuki ve Mali Altyapı Kurulumu
- Şirket Anlaşmaları
- Yönetim Danışmanlığı
- Finansman Yönetimi
- Mali ve Ekonomik Suç incelemeleri

Özkan CENGİZ

Özkan Cengiz
(Partner, SMMM) Audit

1978 yılında İzmir’de doğdu.

1995 yılında İzmir Ticaret Lisesi'nden 1999 Yılında Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun, 2003 yılında da SMMM oldu.

1994-2000 ve 2003-2006 yılları Arasında Çukurova Holding bünyesinde yer alan Kaplamin A.Ş.'de sırasıyla Stajyer, Muhasebe Elemanı, Maliyet Muhasebesi ve Raporlama Uzmanı ve Muhasebe Şefi olarak görev yaptı.

2000-2003 yılları arasında % 100 Yabancı İştiraki olan Power Packer Türkiye A.Ş.'de Muhasebe Sorumlusu olarak görev yaptı.

Haziran 2006'dan itibaren denetim sektöründe;

Başta Gıda, İnşaat, Turizm, Tekstil ve Futbol sektörü olmak üzere bir çok şirketin Bağımsız Denetim hizmetlerinde, Yeniden Yapılanma ve Halka Açılma Projelerinde, Şirketlerin İç Denetim, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Raporlama sistemlerinin oluşturulmasında, aktif olarak görev aldı.
Uygulama Yayınlarından yayınlanmış "Maliyet Muhasebesi Sistemi Kurulum ve Kullanım Kılavuzu" isimli kitabı bulunmaktadır. Çeşitli dergi, web sitesi ve yayınlarda köşe yazıları yayınlanmaktadır.

Halen Crowe HSY bünyesinde Sorumlu Ortak Baş Denetçi olarak görev yapmaktadır.

Can KILIÇKAYA

Can Kılıçkaya
(Partner, YMM) TAX

1967 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1992-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığı bünyesinde Hesap Uzmanı, Baş Hesap Uzmanı olarak  görev yaptı. 2005 yılı başında Hesap Uzmanlığı görevinden ayrılarak özel sektörde CFO, Mali İşler Grup Başkan olarak üst düzey yöneticilik yaptı ve  aynı zamanda İcra Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi görevlerinde bulundu. 2003-2004 yılları arasında İngiltere de Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak Geçici görevle bulunmuş, bu süre içinde, İngiltere de Vergi sistemi ve yönetimi ile ilgili olarak etüt ve incelemeler yapmıştır.

Can Kılıçkaya’nın, çeşitli dergilerde vergi düzenlemeleri ve uygulamaları ile ilgili makaleleri yayınlanmış olup, bir çok  konferans, eğitim ve bilimsel toplantılara konuşmacı ve eğitmen olarak katılmıştır. 2016  yılından  itibaren uluslararası bağımsız muhasebe ve danışmanlık firması Crowe Horwath International’ın Türkiye ofisinde Yönetici Ortak olarak katılmıştır.

Kılıçkaya, finans ve vergi denetimi ve danışmalığı ile Holding şirketlerde Yönetim Kurulu Danışmanlığı icra etmektedir. Aynı zamanda, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız denetçi unvanlarına da sahiptir. İngilizce bilmektedir.

Profesyonel Deneyim

 • Vergi incelemeleri
 • Vergi ihtilafları ve davaları
 • Transfer Fiyatlandırması incelemeleri
 • Vergi İnceleme Danışmanlığı
 • Şirket Anlaşmaları
 • Yönetim Kurulu Danışmanlığı
 • Muhasebe ve Finans yönetimi ve yapılandırılması
 • Finansman Yönetimi
 • Risk Yönetimi

Altuğ ÖZÖĞÜT

Altuğ Özoğut
(Partner, SMMM) TAX

1981 yılında Gölcük'te doğdu.

2003 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 2010-2012 yıllarında, lisansüstü eğitimini ABD-Boston Cambridge'deki İşletme Bilimleri alanında “Şirketlerde Yeniden Yapılanma” konulu uzmanlık tezi ile tamamladı. Doktora eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı'nda sürdürüyor.

Kariyerine 2004-2006 yılları arasında Credit West finans şirketinde finansal analist olarak başladı. 2006-2010 yılları arasında Grant Thornton ve Nexia International şirketlerinin vergi denetim ve danışmanlık bölümlerinde çalıştı. 2010 yılında Crowe - HSY Audit'e katıldı.

2008 yılında bağımsız muhasebeci ve finansal danışman oldu. Gıda, İnşaat, Turizm, Tekstil, Mücevherat, Finans, Otomotiv, Enerji, Yakıt, Denizcilik, Eğitim ve Sağlık gibi birçok şirketin Vergi Muayene hizmetlerinde aktif rol oynamıştır. Vergi uygulamaları hakkında çeşitli dergilerde, web sitelerinde ve yayın kuruluşlarında makaleler yayınladı.
 

Dr. Murat ÜRKMEZ

Dr.Murat Ürkmez
(Partner, YMM) TAX

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olan Dr. Murat Ürkmez, mesleki kariyerine 1996 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak başladıktan sonra 1997 yılında Hesap Uzmanları Kurulu'na Hesap Uzman Yardımcısı olarak katılmıştır.

2006 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü, 2007 yılında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2008-2009 yıllarında İllinois Üniversitesi USA'da Ekonomi alanında lisansüstü eğitim programını tamamlamıştır. 2001 yılında Hesap Uzmanı, 2009 yılında Baş Hesap Uzmanı olan Dr. Murat Ürkmez, 2012-2014 yıllarında Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grubu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Bölümü’nde doktora derecesini almıştır. 

2014 yılında Kamudaki görevinden ayrılan Ürkmez, özel sektöre transfer olarak, Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. Ayrıca Üniversitelerde Muhasebe Denetim Programı Vergi Tekniği, Türk Vergi Hukuku ve Uluslararası Denetim Standartları(Bağımsız Denetim Standartları) yüksek lisans derslerini yarı zamanlı olarak vermektedir. 

Dr. Murat Ürkmez; yönetim, finans, vergi danışmalığı ve Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup İngilizce bilmektedir.

Profesyonel Deneyim

 • Vergi İncelemeleri
 • Vergi İhtilafları
 • Şirket Değerlemesi
 • Şirket Anlaşmaları
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Finansman Yönetim
 • Eğitim

Remzi Koray YURTERİ

Remzi Koray Yurteri
(Partner, YMM) TAX

1978 İstanbul doğumlu olan Remzi Koray YURTERİ, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 2002 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlamış olup, 2005- 2007 yılları arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Vergi Denetmeni olarak görev yapmıştır.

2007 yılında Kamu görevinden ayrılarak Altınbaş Holding bünyesinde bulunan akaryakıt ve madeni yağ şirketlerinde Finansman Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Yeminli Mali Müşavir, SPK ve KGK Bağımsız Denetçi unvanlarına haiz olan Remzi Koray YURTERİ; 2011-2013 yılları  arasında MİSYON YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’de Denetim Koordinatörü olarak  görev yapmış olup, halen HSY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. bünyesinde partner olarak çalışmaya devam etmektedir.

Profesyonel Deneyim

 • Vergi İncelemeleri
 • Vergi İhtilafları
 • Muhasebe ve Vergi Denetimi
 • Şirketlerde Hile ve Suistimal Denetimi
 • Üretim İşletmelerinde Maliyet Sistemi Analizi
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Enerji Sektörü (Akaryakıt ve Madeni Yağ Sektörü)
 • Hukuki ve Mali Danışmanlık 

Hakan GÜNAYDIN

Hakan Günaydın
(Partner, CPA) AUDIT

Mesleki Özet
• 2015 yılından beri Crowe HSY ekibindedir.
• Hakan GÜNAYDIN İzmir Mali Müşavirler Odası (İZSMMO) üyesidir. 
• Ana uzmanlık alanları tek düzen hesap planı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) denetimi ve raporlamasıdır. 

İş Deneyimleri
• Hakan GÜNAYDIN 2015 yılından beri Crowe HSY’dedir.
• Hakan GÜNAYDIN 2007 ve 2015 yılları arasında denetim firmalarında denetçi olarak görev almıştır.

Mesleki İlişkiler
• İzmir Mali Müşavirler Odası (İZSMMO)
• Hakan GÜNAYDIN Kamu Gözetleme Kurumu (KGK) üyesidir.
• Hakan GÜNAYDIN Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyesidir.

Eğitim
• Hakan GÜNAYDIN Pamukkale Üniversiyesi işletme bölümünden mezun olmuştur.
• Hakan GÜNAYDIN Kamu Gözetim Kurumu (KGK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan denetçi belgesi almıştır.

Topluluklar
• Hakan GÜNAYDIN İzmir Bağımsız Denetçiler Derneği’nin başkan yardımcısıdır.

Ana Hizmetler
• Denetim, inceleme, derleme,
• Vergi hizmetleri
• Transfer fiyatlandırması
• Uluslararası vergilendirme

Ana Sektörler
• Üretim,
• Perakende satış,
• Gıda,
• Teknoloji ve iletişim,
• Sağlık,
• Endüstriyel metal ve madenler,
• Kimyasal maddeler,
• Otomotiv,
• Tekstil, 
• Nakliye,
• İnşaat