Crowe Romania

Noi modificări legislative în luna septembrie

Modificări pentru adaptarea la noile regimuri speciale de TVA pentru comerțul electronic

20.10.2021
Crowe Romania
Referințe: Ordin 1387/2021, HG nr. 928/2021, OMF nr. 764/2021, OUG nr. 107/2021, OUG 59/2021

1) Ordinul președintelui ANAF nr.1387/2021 din 7 septembrie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile, care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță

Ordinul prevede procedura de implementare a regimurilor speciale modificate sau introduse prin OUG 59/2021. Cele mai importante aspecte sunt:

  • Modificarea formularului 015 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni / Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România", pentru a include regimurile speciale
  • Aplicarea regimurilor speciale UE si non-UE se va realiza începând cu prima zi a trimestrului următor transmiterii declarației de începere a activității. Regimul de import se aplică începând cu ziua în care persoanei impozabile sau intermediarului i-a fost comunicat codul special de TVA pentru regimul de import.
  • Aceste regimuri speciale vor intra în competența Direcției pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

2) Hotărârea Guvernului nr. 928 din 1 septembrie 2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, în vederea corelării cu modificările aduse de OUG 59/2021

Prin Hotărârea Guvernului 928/2021, se modifică o serie de noțiuni cuprinse în normele la TVA, pentru corelarea cu prevederile OUG 59/2021:

  • Sintagma “vânzări la distanță” este înlocuită cu sintagma “vânzări intracomunitare de bunuri la distanță”;
  • Se clarifică termenul “loturi”, reprezentând bunuri ambalate împreună și expediate simultan de același furnizor, către același destinatar și acoperite de același contract de transport;
  • În vederea corelării cu modificările aduse art. 275 din Codul fiscal în ceea ce privește stabilirea locului impozitării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, se abrogă pct. 12 din Normele metodologice, privind plafonul de 118.000 lei (35.000 euro la cursul de la data aderării) pentru vânzările la distanță;
  • În situația în care România este stat membru de consum pentru operațiuni ce fac obiectul regimurilor speciale UE si pentru import (art. 315 si 3152 din Codul fiscal, persoanele impozabile stabilite în alt stat membru și neînregistrate în scopuri de TVA în România) vor putea solicita rambursarea TVA aferentă achizițiilor în România, chiar dacă au efectuat operațiuni cu drept de deducere în România;

3) Ordinul ministrului finanțelor nr. 764 din 5 iulie 2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial din 14 septembrie 2021

În prezent, potrivit O.G. nr.6/2019, cu modificările și completările ulterioare, există posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare restante ale contribuabililor la 31 decembrie 2020, administrate de ANAF, bazată pe un plan de restructurare, test al creditorului privat prudent, plată eșalonată și supraveghere fiscală pe perioada sprijinului acordat, pentru debitorii persoane juridice publice sau private, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate de plată și pentru care există riscul intrării în insolvență.

Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica ANAF până la data de 30 septembrie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare. Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 ianuarie 2022, sub sancțiunea decăderii.

Totodată, se introduce posibilitatea de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanță a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare restante.

4) Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 107 din 29 septembrie 2021 pentru modificarea termenului de preluare a activității de soluționare a contestațiilor de către Ministerul Finanțelor Publice

Reamintim că prin Legea 295/2020 pentru modificarea și completarea Codului de procedura fiscală, s-a schimbat art. 272 al respectivului Cod, în sensul că activitatea de soluționare a contestațiilor a fost repartizată de la structurile ANAF, la o structură specializată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. La momentul publicării (21 decembrie 2020), Legea 295/2020 stabilea un termen de 6 luni pentru preluarea de către Ministerului Finanțelor Publice a acestei activități, adică pană la data de 21 iunie 2021.

Prin OUG 51/2021, acest termen de 21 iunie 2021 a fost prorogat pană la 1 octombrie 2021, iar acum, prin OUG 107/2021, termenul legal este din nou amânat până la data de 31 martie 2022.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro