salarizare

Salarizare

Salarizarea este o parte vitală a oricărei organizații, un proces critic căruia trebuie să i se acorde toată atenția.

Salarii corecte & la timp și soluționarea tuturor neclarităților în relațiile de muncă prin Crowe Romania

Salarizarea este o parte vitală a oricărei organizații, un proces critic căruia trebuie să i se acorde toată atenția. Salarizarea necesită acuratețe, păstrarea confidențialității, capacitate rapidă de procesare, cunoașterea la zi a legislației specifice, personal dedicat și instruit, dar și aplicații informatice actualizate permanent la reglementările domeniului.

Crowe România își ia angajamentul respectării exigențelor clienților și rezolvării problemelor cu care se confruntă. Echipa noastră este compusă din oameni cu experiență profesională complexă, a căror viziune și atenție la detalii asigură servicii la cele mai înalte standarde. 

Servicii incluse:

I. Servicii de salarizare

 • Întocmirea și transmiterea statelor de plată individuale („fluturași salariu”)
 • Întocmirea declarațiilor privind contribuțiile sociale și impozitul pe venit
 • Întocmire fișier pentru plata automată a salariilor
 •  Rapoarte la solicitarea clientului cu privire la costurile de personal
 • Declararea veniturilor realizate de angajații rezidenți ai altor state UE
 • Întocmirea dosarelor de recuperare fonduri din FNUASS
 • Calcul salarii
 • Raportări statistice


II. Servicii de gestiune a documentelor de personal

 

 • Gestiune bază de date REVISAL
 • Redactare Regulament InternÎntocmire adeverințe diverse
 • Redactare fișe de post și fișe de evaluare
 • Efectuarea formalităților legate de încheierea/modificarea/încetarea contractelor de muncă

 

III. Servicii de consultanță

 • Informări legislative periodice
 • Asistență inspecții fiscale sau privind legislația muncii
 • Asistență în aplicarea legislației muncii și domeniul fiscal conex