News

Newsletter 5/2019 - Indice inflatie

Indicele de inflație utilizat la calculul impozitului pe profit cu plăți anticipate pentru 2019