June

Principalele modificări legislative ale lunii Iunie 2022

05.07.2022
June

 

1. Restructurarea financiară a fost modificată acoperirea datoriilor restante  din  2021

În Monitorul Oficial nr. 594 din 17 iunie 2022 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 85 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal.

Începând cu data de 17 iunie 2022, persoanele juridice care se află în dificultate financiară, pentru care există risc de a intra în insolvență, pot apela la mecanismul de restructurare a obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2021, dar și a obligațiilor bugetare accesorii. 

Mecanismul de restructurare are în vedere datoriile restante din anul 2021, inclusiv datoriile ce au fost stabilite în anul 2022, dar care sunt aferente perioadelor de până la data de 31.12.2021.

Obligațiile bugetare se referă la sumele din titlurile executorii aflate în evidența ANAF, cât și obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 iulie 2023, sub sancțiunea decăderii.


 

2. E-Transport a devenit obligatoriu de la 1 iulie, dar amenzile pentru neconformare se aplică abia de la 1 octombrie


În Monitorul Oficial nr. 657 din 30 iunie 2022 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 106 pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În plus, în Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.190 și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 4.625 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

Începând cu data de 1 iulie intervine obligativitatea raportării transporturilor rutiere de produse riscante din punct de vedere fiscal, prin sistemul e-Transport, în timp ce regimul contravențional pentru neconformare se va aplica din data de 01 octombrie 2022.

Concret, OUG 106/2022 modifică termenul de aplicare a regimului contravențional de neconformare prin extinderea cu trei luni față de termenul de obligativitate al conformării privind raportarea transporturilor rutiere de produse riscante din punct de vedere fiscal, prin sistemul e-Transport.

Inițial, regimul contravențional de neconformare era programat să intre în vigoare tot cu data de 01 iulie 2022, dar în contextul în care mediul de afaceri a cerut răgaz pentru adaptare s-a decis amânarea intrării în vigoare a acestuia.

În cazul neconformării, contravenția este cuprinsă între 10.000 și 50.000 lei, în cazul persoanelor fizice, sau între 20.000 și 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice (precum și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate).

Conform Ordinului pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone și sunt încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat, și care îndeplinesc una din următoarele condiții, pentru fiecare relație comercială care face obiectul transportului:

  • masa brută totală a bunurilor să fie mai mare de 500 kg; sau
  • valoare totală a bunurilor încărcate să fie mai mare de 10.000 de lei.

 

3. Prelungirea valabilității pentru cele opt operațiuni de taxare inversă care erau valabile până la 30 iunie 2022

 

În Monitorul Oficial nr. 594 din 17 iunie 2022 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 85 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal.

Începând cu data de 01 iulie 2022 a fost prelungită valabilitatea pentru cele opt operațiuni de taxare inversă care erau valabile până la 30 iunie 2022, care facilitează măsura de simplificare în domeniul TVA, și care rămân valabile până la sfârșitul anului 2026. 

Această măsură vine ca urmare a transpunerii, în legislația națională, a Directivei (UE) 2022/890 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA.

Astfel, a fost prelungită valabilitatea pentru următoarele opt operațiuni prevăzute în Codul fiscal la articolul 331, alineatul (6):

  • livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt, în principiu, destinate ca atare consumatorilor finali;
  • transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră;
  • transferul de certificate verzi;
  • livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România;
  • livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România;
  • furnizările de telefoane mobile (dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare);
  • furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

Pentru livrarea bunurilor prevăzute la ultimele 3 puncte din enumerarea anterioară se aplică taxarea inversă numai dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, este mai mare sau egală cu 22.500 lei.


Astfel, taxarea inversă o să se aplice acestor operațiuni până la 31 decembrie 2026.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România