Actualizare Coronavirus nr. 17/2020 – Prelungirea unor termene aferente facilităţilor fiscale

Actualizare Coronavirus nr. 17/2020 – Prelungirea unor termene aferente facilităţilor fiscale

Referinţe: OUG 90/2020, OUG 29/2020, OUG 48/2020, OG 6/2019, OG 6/2020

03.06.2020
Actualizare Coronavirus nr. 17/2020 – Prelungirea unor termene aferente facilităţilor fiscale
Romania

În Monitorul Oficial nr. 459 din data de 29 mai 2020 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 privind modificarea anumitor prevederi legate de facilitățile fiscale instituite, precum și pentru modificarea altor acte normative, măsuri adoptate în vederea atenuării repercusiunilor negative ale pandemiei asupra economiei şi sprijinirea mediului de afaceri.

Vă prezentăm mai jos principalele prevederi ale acestei ordonanțe.

 

Prorogarea termenului până la care nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere

Se prelungeşte până la 25 iunie 2020, inclusiv, termenul până la care nu se calculează şi nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale neplătite la termen. Măsura se aplică pentru  obligațiile fiscale având scadenţa începând cu 21 martie 2020 şi până la împlinirea a 30 de zile de la încetarea stării de urgență, respectiv 13 iunie.

 

Anterior, pentru respectivele obligații fiscale nu se datorau dobânzi şi penalități de întârziere, acestea nefiind considerate obligații restante, până la împlinirea a 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

 

NOTĂ: Detalii despre această măsură am prezentat în Actualizarea Coronavirus nr. 3/2020 din data de 22 martie 2020.

 

 

Modificări referitoare la procedura de rambursare a TVA

Termenul prevăzut de măsurile derogatorii de soluționare a deconturilor de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, respectiv de soluționare cu inspecţie ulterioară, se prelungeşte până la 25 iunie 2020.

În forma sa iniţială, această procedură de rambursare a TVA cu inspecţie ulterioară se aplica pe perioada stării de urgență și 30 de zile după încetarea acesteia.

 

NOTĂ: Despre această măsură v-am informat în Actualizarea Coronavirus nr. 11/2020 din data de 23 aprilie 2020.

 

   

Noi modificări ale Ordonanţei 6/2019 privind restructurarea obligațiilor fiscale restante

Data de referință la care se raportează obligaţiile bugetare restante se modifică şi devine 31 martie 2020 (iniţial 31 decembrie 2018). Astfel, debitorii își pot restructura obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

 

Notificarea intenţiei de restructurare a obligaţiilor bugetare poate fi făcută până la data de 30 septembrie 2020, anterior fiind 31 iulie 2020.

De asemenea, termenul maxim de depunere a solicitării de restructurare se modifică şi devine 15 decembrie 2020, anterior fiind 30 octombrie 2020.

 

NOTĂ:  Despre aceste măsuri şi modificările ulterioare regăsiți detalii in Newsletter 11/2019 din data de 30 septembrie 2019 şi Newsletter 4/2020 din data de 5 martie 2020.

 

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

Boscolo & Partners