Actualizare Coronavirus nr. 3/2020 – Măsuri bugetare şi fiscale aprobate

Actualizare Coronavirus nr. 3/2020 – Măsuri bugetare şi fiscale aprobate

Referinţe: OUG 29/2020, Lege 227/2015, Lege 207/2015, OG 6/2019

22.03.2020
Actualizare Coronavirus nr. 3/2020 – Măsuri bugetare şi fiscale aprobate
Romania

În Monitorul Oficial nr. 230 din data de 21 martie 2020 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice, bugetare şi fiscale, măsuri adoptate în vederea atenuării repercusiunilor negative ale pandemiei asupra economiei. Vă prezentăm mai jos principalele prevederi ale acestei ordonanțe, cu precizarea că o parte din măsuri au fost anunțate anterior de către autorități prin comunicate de presă, despre care v-am informat anterior în Actualizările noastre nr.1 din 17.03.2020 şi nr.2 din 18.03.2020.

 

Măsuri introduse prin Codul fiscal

Primul termen de plată a unor taxe locale, respectiv a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se amână de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Se va putea beneficia de bonificația obișnuită stabilită de Consiliul Local, dacă plata impozitelor se efectuează integral până la 30 iunie 2020.

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit cu plăți anticipate şi care în anul 2020 se confruntă cu o diminuare a activității, au posibilitatea să efectueze plățile anticipate trimestriale în baza rezultatului financiar înregistrat efectiv în anul curent (şi nu în baza rezultatului din anul anterior). Contribuabilii care optează pentru acest mod de calcul au obligația să îl păstreze pentru toate trimestrele anului 2020.

 

Măsuri introduse prin Codul de procedură fiscală

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 şi neplătite la termen nu se datorează dobânzi şi penalități de întârziere, acestea nefiind considerate obligații restante. Această măsură se aplică tuturor taxelor datorate către bugetul de stat, cum ar fi spre exemplu TVA, impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozite și taxe salariale, contribuții sociale obligatorii, etc.

Ordonanța prevede în plus că se suspendă sau nu încep măsuri de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția recuperării creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Prevederile se aplică până la împlinirea a 30 de zile de la încetarea stării de urgență (stare actualmente declarată până la 15 aprilie).

NOTA: Măsura anunțată anterior prin comunicat de presă al ANAF de amânare a termenului de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie la 25 aprilie NU a fost adoptată de Guvern. Prin urmare, rămâne în vigoare termenul de 25 martie.

  

Alte prevederi

Prezenta Ordonanţa aduce modificări şi unor termene stipulate de OG 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Astfel, notificarea intenţiei de restructurare a obligaţiilor bugetare poate fi făcută până la 31 iulie 2020, termenul anterior fiind 31 martie 2020. Termenul maxim de depunere a solicitării de restructurare devine 30 octombrie 2020, anterior acesta fiind 31 iulie 2020.

Mai multe detalii despre condiţii, modul de restructurare sau forma iniţială a acestei legislaţii privind acordarea de facilităţi fiscale, găsiţi în Circulara 11 din 30.09.2019 şi Circulara 4 din 05.03.2020.

 

  

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

Boscolo & Partners