Actualizare Coronavirus nr. 11/2020 – Diverse măsuri contabile și fiscale

Actualizare Coronavirus nr. 11/2020 – Diverse măsuri contabile și fiscale

Referinţe: OUG 48/2020, Lege 227/2015, Lege 207/2015, Lege 81/1991, Ordin 935/2020, OUG 33/2020, OUG 30/2020

23.04.2020
Actualizare Coronavirus nr. 11/2020 – Diverse măsuri contabile și fiscale
Romania

În Monitorul Oficial nr. 319 din data de 16 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale, reprezentând clarificări sau completări privind facilitățile oferite de autorități în contextul epidemiei de coronavirus.

Măsurile luate prin OUG 48/2020 au un spectru larg de aplicare. Vom prezenta mai jos principalele prevederi ale acestei ordonanțe cu aplicabilitate în domeniul contabil, fiscal și de procedură fiscală.

 

Aplicabilitate facilități fiscale în domeniul construcțiilor

Se clarifică faptul că nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute pentru sectorul construcțiilor în cazul indemnizațiilor primite de la stat pentru persoanele al căror contract de muncă a fost suspendat temporar ca urmare a efectelor coronavirusului (șomaj tehnic), precum și pentru indemnizațiile primite de părinții care supraveghează copiii în perioada în care școlile sunt închise.

 

Rambursări de TVA cu inspecție ulterioară

Cu anumite excepții, pe perioada stării de urgență și 30 de zile după încetarea acesteia, deconturile de TVA cu sumă negativă se soluționează cu inspecție ulterioară, dacă inspecția nu a fost deja începută. Aceasta prevedere se aplică inclusiv pentru deconturile în curs de soluționare pentru care nu s-a emis Decizia de rambursare.

Contribuabilii mari și mijlocii vor trebui să îndeplinească 3 condiții pentru ca deconturile lor să se soluționeze cu control ulterior: să nu aibă înscrise infracțiuni în cazierul fiscal, să nu se constate de către organul fiscal că există riscul unei rambursări necuvenite sau să nu se afle în procedură de lichidare voluntară sau insolvență.

În plus față de cele 3 prezentate anterior, alte 2 condiții vor trebui îndeplinite de ceilalți contribuabili pentru a le fi rambursată taxa înainte de inspecția fiscală: să mai fi solicitat anterior rambursarea TVA cel puțin o dată, iar soldul taxei solicitat la rambursare să nu provină din mai mult de 12 perioade lunare (sau 4 trimestriale).

NOTĂ: Soluționarea deconturilor cu inspecție ulterioară presupune doar amânarea controlului, nu anularea definitivă a acestuia.

 

Suspendarea termenelor de prescripție

Termenele de prescripție pentru stabilirea de creanțe fiscale (de către ANAF) sau pentru solicitarea restituirii de sume (de către contribuabili) se suspendă până la 30 de zile după încetarea stării de urgență.

Scutire pentru impozitul specific

Pentru anul 2020, contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități (hoteluri, restaurante, etc.) nu datorează impozitul pe perioada în care au întrerupt total sau parțial activitatea pe perioada stării de urgență. Astfel, impozitul se va calcula proporțional cu zilele în care au desfășurat activitate raportat la 365 de zile calendaristice. Pentru aplicarea acestei scutiri, contribuabilii trebuie să dețină certificatul pentru situații de urgență și să nu se afle în insolvență.

 

Eșalonări la plată

Anumite facilități se aplică și în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonări la plată (e.g. nu se calculează obligații accesorii la întârzierea ratelor, se suspendă unele termene, se suspendă prescripția, etc.).

 

Formular nou al declarației fiscale D100  

Prin Ordinul Anaf 935/2020 s-a publicat un nou model al declarației fiscale D100 care permite evidențierea bonificației pentru plata la termen (i.e. 25 aprilie 2020) a impozitului pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor. Mai multe detalii despre acordarea acestei bonificații găsiți în Actualizarea nr. 10 transmisă anterior, pe care o puteți accesa aici.

 

Amânarea termenului de depunere a situațiilor financiare anuale

Termenul de depunere a situațiilor financiare / raportărilor contabile aferente anului 2019 se prorogă de la 29 mai 2020 la 31 iulie 2020 (inclusiv).

Precizăm că prevederile Legii societăților comerciale nu s-au modificat şi prin urmare a rămas în vigoare obligația întrunirii Adunării generale a acționarilor/asociaților în maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

                                                                                                                                                Boscolo & Partners