Rad putem digitalnih radnih platformi

Rad putem digitalnih radnih platformi

19.12.2023.
Rad putem digitalnih radnih platformi

Odredbe Zakona o radu koje stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine uređuju rad putem digitalnih radnih platformi. Odredbe se primjenjuju na digitalne radne platforme i agregatore koji organiziraju rad u EU (neovisno o mjestu poslovnog nastana).

 

Što je rad putem digitalnih radnih platformi?

Rad koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi je naplatni rad koji na temelju ugovora fizička osoba obavlja za digitalnu radnu platformu ili za agregatora, korištenjem digitalne tehnologije odnosno na daljinu pomoću elektroničkog sredstva (npr. internetska stranica, mobilna aplikacija) ili izravno na određenoj lokaciji.

 

Što je digitalna radna platforma, a što agregator?

Digitalna radna platforma je fizička ili pravna osoba koja pruža usluge korištenjem digitalne tehnologije na zahtjev primatelja usluge, kroz rad u kojem fizičke osobe posao obavljaju na daljinu pomoću elektroničkog sredstva ili izravno na određenoj lokaciji.

Agregator je fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost zastupanja ili posredovanja za digitalne radne platforme.

 

Rad korištenjem digitalne radne platforme mogu obavljati sljedeće osobe:

  • radnici na temelju sklopljenog ugovora o radu i
  • ostale osobe za koje ugovorni odnos nije nastao sklapanjem ugovora o radu.

 

Poslodavci koji zapošljavaju osobe za rad na digitalnim radnim platformama obvezni su:

  • Rad na digitalnim platformama urediti ugovorom o radu ili zasebnim ugovorom;
  • Imenovati osobu ovlaštenu za nadzor praćenja rada;
  • Ugovoriti osiguranje od nesretnog slučaja i osiguranje od odgovornosti ako radnik, odnosno ostale osobe ugovorene poslove obavljaju sudjelovanjem u prometu vozilom za koje ne postoji obveza registracije u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama.

 

Rad po pozivu poslodavca

Ako se rad obavlja po pozivu poslodavca (nepredvidiv obrazac rada) najmanji broj zajamčenih plaćenih radnih sati ne može biti manji od pet sati tjedno te se mora ugovoriti i referentno razdoblje unutar kojeg se rad može zatražiti i rok u kojem se radni zadatak kojeg je radnik prihvatio može opozvati.

U slučaju neispunjenja opozvanog zadatka radnik ima pravo na isplatu naknade plaće kao da je radio.

Radnik ima pravo odbiti radni zadatak ako ga nije moguće izvršiti obzirom na rok unutar kojeg je rad zatražen.

Evidencija o radu korištenjem digitalnih radnih platformi vodi i u elektroničkom obliku obrađuje ministarstvo.