Povećanje iznosa neoporezivih isplata zaposlenicima u 2024. godini

2.1.2024.
Od 2 siječnja 2024. godine poslodavci će moći, između ostalog, obaviti sljedeće neoporezive isplate svojim radnicima:

Opis

Neoporezivi iznos do 31.12.2023. (EUR)

Neoporezivi iznos od 1.1.2024. (EUR)

Prigodna nagrada (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

do 663,62 godišnje

do 700,00 godišnje

Novčana nagrada za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika

do 995,43 godišnje

do 1.120,00 godišnje

Novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane

do 796,44 godišnje

do 1.200,00 godišnje

Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 1.592,76 godišnje

do 1.800,00 godišnje

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika

do 331,81 godišnje

do 400,00 godišnje

Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja

do 331,81 godišnje

do 500,00 godišnje

Novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada

do 3,98 po danu, a naviše do 66,37 mjesečno

do 4,00 po danu, a naviše do 70,00 mjesečno

Nagrada za 10 godina radnog staža

do 199,09

do 280,00

Nagrada za 15 godina radnog staža

do 265,45

do 336,00

Nagrada za 20 godina radnog staža

do 331,81

do 392,00

Nagrada za 25 godina radnog staža

do 398,17

do 448,00

Nagrada za 30 godina radnog staža

do 464,53

do 504,00

Nagrada za 35 godina radnog staža

do 530,90

do 560,00

Nagrada za 40 godina radnog staža

do 663,62

do 672,00

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

0,40/ km

0,50/ km

Dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu

do 26,55

do 30,00

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

do 13,28

do 15,00

Naknade za odvojen život od obitelji

do 232,27 mjesečno

do 280,00 mjesečno

Potpore zbog invalidnosti radnika

do 331,81 godišnje

do 560,00 godišnje

Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika

do 398,17

do 560,00

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

do 1.327,24

do 1.400,00

Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza

do 862,71 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

do 896,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

Do visine 1.061,79 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

do visine 1.120,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Potpore za novorođenče

do 1.327,24

do 1.400,00

Dar djetetu do 15 godina starosti

do 132,73 godišnje

do 140,00 godišnje