Potpore za očuvanje radnih mjesta za svibanj i lipanj 2020.

3.6.2020.

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o nastavku potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID - 19) za lipanj 2020. godine kao i dopuni kriterija vezano za potpore za svibanj 2020. godine za poslodavce koji zapošljavaju 50 i više radnika bez obzira radi li se o postojećim ili novim korisnicima.

U slučaju nastavka nepovoljnih kretanja u gospodarstvu uzrokovanih epidemijom, mjere za očuvanje radnih mjesta će se donositi na mjesečnoj razini.

POSTOJEĆE POTPORE ZA SVIBANJ 2020. GODINE:

Rok za prijavu

 • Do 7. lipnja 2020. godine.
 • Korisnici kojima je odobrena potpora za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine ne moraju predavati nove prijave.

Iznos potpore

Iznos potpore:

 • 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu.
 • Razmjerni dio iznosa po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

Potporu mogu koristiti poslodavci koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • Pad prihoda od najmanje 20%.
 • Dopuna kriterija - odnose se samo na poslodavce koji zapošljavaju 50 i više radnika:

Novi korisnici kod prijave za potporu za svibanj/ postojeći korisnici prije isplate potpore za svibanj moraju dokazati na temelju predanih PDV obrazaca da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda od najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. godine (ili veljaču 2020. godine ako posluju kraće od 12 mjeseci).

Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020. godine do trenutka isplate potpore pad zaposlenosti bio veći od:

  • 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
  • 20% za mala poduzeća,
  • 15% za srednja poduzeća,
  • 10% velika poduzeća.

Napomena: ne odnosi se na redovan istek ugovora o radu, odlazak u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika.

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj i dr.).

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020. godine,
 • suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.

Dopuna ograničenja tko mora vratiti potpore

Poslodavac koji je za svibanj 2020. godine tražio potpore za 50 i više radnika morat će ih vratiti, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine:

 • isplati dividendu ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i sl.,
 • isplati bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.

 

NOVE POTPORE ZA LIPANJ 2020. GODINE:

Rok za prijavu

 • U razdoblju od 8. lipnja do 30. lipnja 2020. godine.

Iznos potpore

Iznos potpore:

 • 4.000 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu.
 • Razmjerni dio iznosa po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Osnovni uvjeti za dobivanje potpore

Potporu mogu koristiti poslodavci koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • Pad prihoda (na temelju PDV obrasca) u svibnju 2020. godine od najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. godine (ili veljaču 2020. godine ako posluju kraće od 12 mjeseci).
 • Posluju u sljedećim sektorima:
  • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo,
  • prijevoz (prvenstveno prijevoz putnika) i skladištenje,
  • pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane i pića,
  • leasing i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima,
  • umjetnost, zabava i rekreacija,
  • popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti,
  • organizacija kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020. godine do trenutka isplate potpore pad zaposlenosti bio veći od:

  • 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
  • 20% za mala poduzeća,
  • 15% za srednja poduzeća,
  • 10% velika poduzeća.

Napomena: ne odnosi se na redovan istek ugovora o radu, odlazak u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika.

Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavca koji su:

 • zaposleni na određeno ili neodređeno,
 • građani RH, EU ili trećih zemalja,
 • zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme,
 • imaju neki od statusa (izaslani, samohrani roditelj, hrvatski branitelj i dr.),

NE uključuje:

 • radnike zaposlene nakon 19. ožujka 2020. godine,
 • suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. (osim u slučaju poslodavaca s do 10 radnika, vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih),
 • umirovljenike,
 • strane radnike kojima je istekla dozvola za boravak i rad.

Tko mora vratiti potporu?

Poslodavac koji je za lipanj 2020. godine tražio potpore za 50 i više radnika morat će ih vratiti, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine:

 • isplati dividendu ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja,
 • ako dodijeli opcije ili vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima i sl.,
 • isplati bonuse, nagrade za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa (5.000 kn) i ostale slične primitke,
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite udjele.

 

Za sve poslodavce koji nisu iz sektora za koje je dostupna potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj 2020. godine, Vlada razmatra uvođenje dodatne mjere tj. potpore za financiranje skraćenog radnog vremena zaposlenika, o čemu bi se odluka trebala donijeti tijekom lipnja 2020. godine. Kroz navedenu potporu država planira financirati dio plaće za radne dane na koje zaposlenici ne rade, tj. za koje imaju skraćeno radno vrijeme, a također s ciljem zadržavanja radnih mjesta.