NOVI PRAVILNIK O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Crowe Croatia
27.5.2019.
4. svibnja 2019. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi općeg poreznog zakona (NN br. 45/19). U nastavku navodimo bitne promjene u odnosu na do sada važeći Pravilnik.

IZDAVANJE OBVEZUJUĆEG MIŠLJENJA
Produljen je rok za donošenje obvezujućeg mišljenja sa 60 na 90 dana, uz mogućnost produljenja za dodatnih 45 dana (ranije 30 dana). Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja plaćaju se isključivo po posebnom pozivu Porezne uprave, a rok za uplatu je 8 dana od dostave poziva.

ZABRANA RADA
Pravilnikom se detaljnije propisuje provedba odredbi vezano uz izdavanje naloga o zabrani rada u slučaju obavljanja nedozvoljene gospodarske djelatnosti putem interneta, a koji se izvršava blokiranjem pristupa sadržaju internetske stranice.

PRETVORBA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA IZ PAPIRNATOG U ELEKTRONIČKI OBLIK
Pretvorbu knjigovodstvenih isprava iz papirnog u elektronički oblik porezni obveznici mogu obaviti sami ili putem knjigovođe putem: - uređaja za skeniranje koji zadovoljava posebne uvjete propisane Pravilnikom (u pravilu, svaki „obični“ skener), ili - informacijskog sustava koji ima potvrdu o sukladnosti za pretvorbu dokumentacije iz papirnatog u elektronički oblik. Isprave pretvorene iz papirnog u elektronički oblik na način propisan Pravilnikom imaju pravnu snagu izvornika, osim isprava za koje je drugim propisima određena obveza isključivog čuvanja u izvorniku.

OBRAZAC „PRIJAVA ČINJENICA BITNIH ZA OPOREZIVANJE“
Izmijenjen je obrazac „Prijava činjenica bitnih za oporezivanje“ na način da su izostavljeni određeni dijelovi koje Porezna uprava sama automatski zaprima, a dodani su novi podaci koji se odnose na informacije vezane za kontrolirana inozemna društva, podatke o djelatnostima koje mogu činiti stalnu poslovnu jedinicu te podatke o poslovnim računima izvan Republike Hrvatske.

ELEKTRONIČKO POTPISIVANJE PODNESAKA
Dopunjene su odredbe o elektroničkom potpisivanju podnesaka na način da je određenim kategorijama poreznih obveznika dopušteno elektronsko podnošenje obrazaca i žalbi putem nacionalno priznate vjerodajnice sigurnosne razine 3, npr. FINI-nog certifikata ili tokena.