Jesu li vaši GDPR pravilnici spremni za kraj godine?

Jesu li vaši GDPR pravilnici spremni za kraj godine?

28.11.2022.
Jesu li vaši GDPR pravilnici spremni za kraj godine?

Ako prenosite osobne podatke u treće zemlje (izvan EU koje nisu pokrivene tzv. odlukom o primjerenosti), trebali biste implementirati jednu od niže navedenih zaštitnih mjera:

  • obvezujuća korporativna pravila („BCR“)
  • standardne ugovorne klauzule („SCC“)
  • odobreni kodeks ponašanja („COC“)
  • odobreni mehanizam certificiranja, ili
  • pravno obvezujući i provedivi instrument između tijela javne vlasti ili javnih tijela.

 

Standardne ugovorne klauzule („SCC“)

Europska komisija je 4. lipnja 2021. godine izdala novi set standardnih ugovornih klauzula. Nove će klauzule postati obvezujuće za sva društva (koja su izabrala ugovorne klauzule kao zaštitnu mjeru) od 27. prosinca 2022. godine.

 

Što ako prenosite podatke u SAD?

Sud Europske unije je 16. srpnja 2020. godine donio presudu kojom je prijenos podataka iz EU u SAD na temelju tzv. štita privatnosti (eng. privacy shield) proglasio nezakonitim. Sada se prijenos podataka u SAD izjednačuje s prijenosom u ostale treće zemlje.

Kako bi se olakšao prijenos podataka u SAD, Europska komisija i SAD su 25. ožujka 2022. godine objavili da je postignut dogovor oko novog Transatlantskog okvira za privatnost podataka.

U sljedećem koraku, očekuje se da će Europska komisija pripremiti (i kasnije usvojiti) odluku o primjerenosti (kao zaštitnu mjeru) i time olakšati prijenos podataka između EU i SAD-a.

 

Ako još niste regulirali pitanje zaštite osobnih podataka, mi ćemo Vam rado u tome pomoći.