VAT

Izmjene poreznih propisa

1.12.2020.
VAT

U nastavku dajemo kratki pregled najznačajnijih izmjena poreznih propisa koji su prihvaćeni na sjednici Hrvatskoga sabora 25. studenoga 2020. godine.

Porez na dodanu vrijednost („PDV“)

Usklađenje s izmjenama PDV Direktiva Europske unije:

 • Primjena posebnog postupka oporezivanja koji se primjenjuje za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge (tzv. Mini One Stop Shop („MOSS“) sustav) proširuje se na obavljanje svih usluga unutar EU osobama koje nisu porezni obveznici.
 • Primjena navedenog posebnog postupaka oporezivanja proširuje se i na prodaju robe na daljinu unutar EU osobama koje nisu porezni obveznici. Ukida se obveza izdavanja računa za te isporuke.
 • Ukida se oslobođenje od plaćanja PDV za male pošiljke uvezene u EU čija je vrijednost manja od 22 eura (160 kuna).

Ostale izmjene:

 • Uvodi se obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu dobara.
 • Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja po naplati s 7,5 milijuna kuna na 15 milijuna kuna.

Porez na dobit („PD“)

 • Smanjenje stope PD-a s 12% na 10% za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna.
 • Smanjenje stope poreza po odbitku na isplate dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10%.
 • Porezno priznatim rashodom kreditnih institucija smatra se otpis potraživanja po nenaplativim kreditnim plasmanima odobrenim građanima i poduzetnicima, a koja su prethodno bila vrijednosno umanjena/ rezervirana.

Porez na dohodak

 • Smanjenje poreznih stopa kako slijedi:
  • sa 24% na 20%,
  • sa 36% na 30%, i
  • sa 12% na 10%.
 • Uvođenje tzv. nacionalne naknade u iznosu od 800 kuna mjesečno za osobe starije od 65 godina koje nisu skupile (minimalnih) 15 godina radnog staža (a što je uvjet za stjecanje prava na mirovinu).

Sve prethodno navedene izmjene stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim izmjena vezano za usklađene s izmjenama PDV Direktiva Europske unije koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021. godine.