(Ne)rad nedjeljom u trgovini

Zakon o trgovini

Krešimir Lipovšćak, Partner
18.7.2023.
rad nedjeljom

Srpanj je uobičajeno mjesec kada obilježavamo godišnjicu ulaska u Europsku uniju (ove godine slavimo desetu obljetnicu) kao i mjesec kada počinju turističke gužve (iako ove godine manje nego prošle godine - navodno zbog visokih cijena i negativne kampanje u stranim medijima). 

Ove godine je srpanj ujedno i mjesec novog početka zabrane, odnosno ograničenja rada nedjeljom (ovisno iz koje perspektive gledate ovu pojavu te jeste li pesimist ili optimist).  

Prethodne zabrane i ograničenja rada nedjeljom ukinuo je Ustavni sud Republike Hrvatske.  

U ovom članku ćemo pokušati prikazati po čemu su ove zabrane odnosno ograničenja totalno drukčija od drugih te postoji li nada ili opasnost (ponovno ovisi o perspektivi gledanja) da se navedena ograničenja/zabrane ukinu od strane Ustavnog suda.

  

Radno vrijeme trgovina 

Radno vrijeme prodajnih objekata (trgovina) određuje trgovac od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno. Tih 90 radnih sati trgovac slobodno raspoređuje u okviru radnog tjedna. Dakle, to nije raspored radnog vremena radnika, već radno vrijeme objekta/prodavaonica. Radno vrijeme radnika određuje se Zakonom o radu, no treba uzeti u obzir da radnici moraju doći ranije kako bi prodavaonica mogla na vrijeme započeti s radom te moraju ostati nakon radnog vremena zbog čišćenja, brojanja utrška, itd. Naravno, radnici rade u smjeni i jedan radnik ne radi cijeli dan dok je prodavaonica otvorena osim ako prodavaonica ima kraće radno vrijeme.

  

Rad nedjeljom i blagdanom

Prodajni objekti (prodavaonice/trgovine) moraju biti zatvoreni nedjeljom.

Prodajni objekti zatvoreni su također i u dane blagdana. Međutim, Vlada Republike Hrvatske može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u dane blagdana u Republici Hrvatskoj. Tu treba samo pojasniti da npr. ljekarne nisu regulirane zakonom o trgovini već drugim zakonom i podliježu zasebnim pravilima određivanja radnog vremena.

Iznimka #1

Iznimka broj jedan od ograničenja/zabrane rada nedjeljom tiče se broja radnih nedjelja kada se ipak smije raditi. Trgovac može samostalno (po želji) 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena prodajnih objekata dodaje 15 sati koje trgovac raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje. Dakle, s obzirom na to da je ovo pravilo stupilo na snagu u srpnju 2023. ostaje i malo više radnih nedjelja u 2023. godini.
rad nedjeljom
Rad nedjeljom
Iznimka #2

Iznimka broj dva od ograničenja/zabrane rada nedjeljom tiče se određenih vrsta prodavaonica koje po „logici stvari“ trebaju raditi nedjeljom. Tako su od zabrane/ograničenja izuzete prodavaonice unutar:

1. željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka, brodova, zrakoplova i trajekata,
2. benzinskih postaja,
3. bolnica,
4.hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, OPG-a i
5. zaštićenih područja prirode.

Nadalje, izuzeti od zabrane/ograničenja su otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodna prodaja na sajmovima i javnim manifestacijama, prodaja putem automata i prodaja na daljinu (to je u pravilu internetska prodaja, telefonska prodaja, itd).
Iznimka #3

Iznimka broj tri odnosni se na distribuciju tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica (dakle ne u okviru trgovačkih centara). Kiosk može biti otvoren nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7:00 sati do 13:00 sati. Zanimljivo je da kiosci imaju zadano radno vrijeme, za razliku od drugih trgovaca.


rad nedjeljom

Obveze trgovca

Trgovac mora voditi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju tijekom tekuće godine u obliku pisane isprave ili elektroničkog zapisa.

Trgovac mora nadležnom inspektoru tijekom nadzora omogućiti uvid u evidenciju.

Radi provedbe inspekcijskog postupka Porezna uprava, dužna je nadležnom inspektoru, na njegov zahtjev, dostaviti podatke iz sustava fiskalizacije o radnoj nedjelji trgovca.

 

Kazne

Naravno, nova pravila su začinjena daleko većim kaznama nego ranije. Kazna plaćena za trgovca nije porezno priznati trošak, a kazna plaćena u ime odgovorne osobe odnosno direktora predstavlja dohodak u naravi, dakle poskupljuje kaznu barem dva puta. Stoga su ove kazne i uz uobičajeni cassa sconto od 30% za plaćanje unaprijed još uvijek paprene odnosno skupe.

 

Ustavnost i zaključak

Vlada je istaknula da je ova promjena zakon o trgovini odnosno zabrana rada/ograničenje rada rezultat uvida u praksu drugih država članica EU kao i rezultat želje za boljim položajem obitelji dok su neke iznimke opravdane potrebama turizma odnosno zaštite malih poljoprivrednih proizvođača.

Ustavni sud je u svojim ranijim presudama potvrdio da postoji pravo zakonodavca odnosno drugog ovlaštenog donositelja propisa da na drugačiji način uredi tjedno i dnevno vrijeme prodavaonica, ali uz uvažavanje odgovarajućih temeljnih ustavnih vrijednosti odnosno zaštićenih ustavnih dobara. 

Međutim Ustavni sud je ukazao na diskriminaciju trgovaca koji smiju i onih koji ne smiju raditi nedjeljom. Stoga je Ustavni sud ranije postavio pitanje: je li zakonodavac uspio postići ustavnopravno prihvatljivu ravnotežu između prava trgovaca kojima je dopušten rad nedjeljom i prava onih kojima je on zabranjen, do tog stupnja da se bez ikakve sumnje može otkloniti prigovor o pojavi nejednakosti između te dvije skupine trgovaca.

Činjenica jest da je broj iznimki ovog puta sužen u odnosu na prošla zakonodavna rješenja i da je zakon bolje obrazložen iako ne za sve iznimke te je dodatno odobren određeni broj nedjelja i fleksibilnost u određivanju radnog vremena koje raniji prijedlozi nisu imali.  Neki izuzeci od pravila su logični pod uvjetom da se kontroliraju i ne dovode do zlouporabe npr. prodaja na tržnicama isključivo vlastitih proizvoda.

Činjenica jest da zemlje EU imaju različit pristup uređenju rada nedjeljom i blagdanom. Tako npr. Njemačka i Austrija prakticiraju potpunu zabranu rada nedjeljom i blagdanom.  Međutim, mediteranske zemlje koje su orijentirane turizmu, dakle zemlje sličnije Hrvatskoj, imaju vrlo fleksibilan pristup tom pitanju. Stoga pretpostavljamo, kako je zakonodavac zato i dao 16 radnih nedjelja koje odgovaraju razdoblju od četiri mjeseca, a koje se podudara s turističkom sezonom u Hrvatskoj. 

 

Stigli su prvi podaci što su nam donijele neradne nedjelje prije svega u financijskom smislu. Prema dostupnim podacima trgovinski sektor ima pad poslovanja, ali on se ne mora potvrditi u statističkim gubicima, jer su cijene porasle, pa prihodi mogu biti veći u odnosu na prošlo ljeto.
Pad prometa gotovo 22%, a što se tiče trgovina na malo, prihod je manji za 30 milijuna eura. Izdano je i 13% manje fiskaliziranih računa.

Izvor: HRT

 

 

U svakom slučaju, vidjet ćemo hoće li ovo rješenje preživjeti sljedeći srpanj za kada je predviđena procjena učinaka ovog ograničenja odnosno zabrane.