Poradenství

Poradenství

Přijímáte ta nejlepší rozhodnutí pro budoucnost vaší společnosti? Úspěšné uzavření transakce závisí na správné strategii, vhodném nastavení struktury obchodu
či realistickém odhadu obchodního plánu.

Poradenství

Poradenství
Transakce, ať už domácí či mezinárodní, přeměna nebo jakákoli restrukturalizace vaší společnosti jsou jedny z mnoha oblastí, kde je vám připraven pomoci český i mezinárodní tým Crowe Global.

Poradenské služby Crowe

  • Strukturování transakcí
  • Strategické poradenství
  • Plánování
  • Hledání nových trhů
  • Technologie
  • Lidské zdroje
  • Oceňování
  • Vyhodnocování rizik
zam

Zaměstnanec 4.0

Pečujeme o stabilitu firem a spokojenost zaměstnanců

Naše dlouholeté zkušenosti kombinujeme se znalostmi silných partnerů. Společně jsme vytvořili program Zaměstnanec 4.0.
Více o projektu

Kontakt

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Country Manager
Crowe