tax anti-crisis shield

Webinář: Protikrizový daňový balíček se speciálním zaměřením na zpětné uplatnění daňové ztráty 

10.07.2020
tax anti-crisis shield
Česká republika se dostává do další fáze boje s následky v souvislosti s pandemií Covid-19, která negativně ovlivnila podnikání mnohých podnikatelů a firem. Pro zmírnění negativních ekonomických dopadů vstoupil dne 1. července 2020 v účinnost tzv. protikrizový daňový balíček.

Protikrizový daňový balíček zahrnuje široké spektrum změn v různých oblastích daní, jako například:

 • nový institut zpětného uplatnění daňové ztráty v oblasti daně z příjmů
 • snížení sazby daně z přidané hodnoty pro specifická odvětví
 • snížení silniční daně pro nákladní automobily

Institut zpětného uplatnění daňové ztráty je velice zajímavý především pro ty, kteří vygenerovali ve zdaňovacím období roku 2019 zisk, a tedy vykázali daňovou povinnost, avšak ve zdaňovacím období roku 2020 očekávají ztrátu. Přechodná ustanovení protikrizového daňového balíčku totiž stanovují možnost snížení daňové povinnosti již v přiznání za zdaňovací období roku 2019 na základě odhadu daňové ztráty, jenž bude vygenerována ve zdaňovacím období 2020, a to v „prodloužené“ lhůtě pro podání tohoto přiznání k dani z příjmů právnických osob za 2019 až do 18. srpna 2020.

Tímto bychom Vás rádi pozvali na bezplatný webinář, během kterého budeme diskutovat nejvýznamnější změny v daňovém právu, a to se speciálním zaměřením na nový  institut zpětného uplatnění daňové ztráty a praktický přístup k odhadu daňové ztráty za 2020 k možnému odpočtu v přiznání k dani z příjmů právnických osob za 2019.

Agenda webináře:
 • “Prodloužení” lhůty k podání přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019
 • Podmínky pro možnost zpětného uplatnění daňové ztráty
 • Vliv zpětného uplatnění daňové ztráty na lhůtu pro stanovení daně
 • Použití zpětného uplatnění daňové ztráty již pro zdaňovací období roku 2019
 • Praktický přístup k odhadu daňové ztráty za zdaňovací období roku 2020 z účetního i daňového pohledu
 • Sankce vztahujících se k nesprávnému nebo nepřesnému odhadu výše daňové ztráty

Účast na webináři je bezplatná. Webinář bude veden v českém jazyce.

Během webináře zodpoví naši experti dotazy účastníků. V případě velkého množství nebo komplexnosti dotazů budou tyto zodpovězeny následně po skončení webináře prostřednictvím e-mailu zaslanému všem účastníkům webináře.

Prezentující:

 • Andrea Kleinová, Daňový poradce, Crowe
 • Lucie Švarcová, Daňový poradce, Crowe
 • Veronika Žáčková, Accounting Manager, Crowe

Datum a čas:

17/07/2020

11:00 AM - 12:00 PM

 

REGISTRACE


Webinář: Protikrizový daňový balíček