Webinář pořádaný společností Crowe

Protikrizový daňový balíček se zaměřením na zpětné uplatnění daňové ztráty

Webinář pořádaný společností Crowe

Lucie Švarcová
25.07.2020
Webinář pořádaný společností Crowe

Česká republika se dostává do další fáze boje s následky v souvislosti s pandemií Covid-19, která negativně ovlivnila podnikání mnohých podnikatelů a firem. Pro zmírnění negativních ekonomických dopadů vstoupil dne 1. července 2020 v účinnost tzv. protikrizový daňový balíček. Společnost Crowe v této souvislosti připravila webinář shrnující a vysvětlující podstatné změny v daňových zákonech se zaměřením na zpětné uplatnění daňové ztráty. Webinář proběhl dne 17.7.2020. V případě, že jste se nemohli Webináře zúčastnit a máte zájem si ho poslechnout, neváhejte nás kontaktovat, zašleme Vám nahrávku Webináře.

Níže shrnujeme podstatnou část Webináře, která byla zaměřena na nový institut zpětného uplatnění daňové ztráty, který lze poprvé využít pro zdaňovací období končící ode dne 30. června 2020. Institut zpětného uplatnění daňové ztráty nicméně nepředstavuje jednorázové opatření, ale má fungovat jako mechanismus pro náhlé ekonomické propady, který pracuje s předpokladem, že daňová povinnost v minulosti bude představovat po uplatnění daňové ztráty, daňový přeplatek a daňový poplatník se tak dostane k finančním prostředkům v odbobí, kdy je nejvíce potřebuje. 

Zpětné uplatnění daňové ztráty znamená, že daňovou ztrátu stanovenou za zdaňovací období lze použít jako položku snižující základ daně ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích do částky 30 mil. Kč. Prakticky tak mohou poplatníci, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, a za rok 2020 jim vznikne daňová ztráta, ztrátu z roku 2020 použít jako položku snižující základ daně za rok 2019 a 2018 maximálně do výše 30 mil. Kč.  Nadále však zůstává možnost daňovou ztrátu uplatnit i v následujících pěti obdobích bez jakéhokoliv limitu, tedy ztrátu za rok 2020 bude možné použít jako položku snižující základ daně v roce 2018 a 2019 a dále také v letech 2021 – 2025.

Je plně na rozhodnutí poplatníka, ve kterých letech ztrátu uplatní jako položku snižující základ daně, nicméně musí brát v úvahu souvislost s prodloužení lhůty pro stanovení daně v roce zpětného uplatnění daňové ztráty a kombinaci dalších položek snižujících základ daně a slev na dani pro případnou daňovou optimalizaci.

S uplatněním daňové ztráty zpětně dojde k prodloužení základní tříleté lhůty pro stanovení daně. Prakticky například pokud bude ztráta z roku 2020 uplatněna zpětně jako položka snižující základ daně v roce 2018, lhůta pro stanovení daně za rok 2018 skončí až se lhůtou pro stanovení daně zdaňovacího období, ve kterém ztráta vznikla. Za určitých okolností může lhůta pro stanovení daně pro rok 2018 skončit až v roce 2029.

Další novinkou v zákoně o daních z příjmů v souvislosti s daňovou ztrátou je tzv. zřeknutí se práva na využití daňové ztráty v následujících pěti letech. Pozitivním dopadem tohto prostředku je zkrácení lhůty pro stanovení daně v roce stanovení daně a v pěti následujících obdobích na základní tříletou lhůtu pro stanovení daně. Nicméně využití tohoto institutu doporučujeme velmi pečlivě zvážit, protože po jeho využití již nebude možné uplatnit žádnou daňovou ztrátou v následujících pěti letech ani v případě dodatečného zjištění daňové ztráty.

Dle přechodných ustanovní k protikrizovému balíčku je možné daňovou ztrátu v prvním zdaňovacím období končícím od dne 30.6.2020 určit na základě odhadu ještě před koncem tohoto období. Odhadnutou ztrátu je možné uplatnit pouze pro jedno bezprostředně předcházející období do maximální výše 30 mil. Pro zdaňovací období kalendářního roku jde použít tento institut poprvé pro rok 2020. Poplatník tak může odhadnout výši ztráty za rok 2020 a tuto odhadnout výši uplatnit jako položku snižující základ daně za rok 2019. Při odhadu ztráty doporučujeme postupovat velmi obezřetně a opatrně. Důvodem je minimalizace případných úroků z prodlení, které by správce daně vyměřil v případě, že výše skutečné daňové ztráty stanovené za rok 2020 po jeho skončení by byla nižší než odhadnutá výše ztráty a správce daně by vyměřil z rozdílu daňových povinností úroky z prodlení.

Doposud není k dispozici metodika jak postupovat při odhadu daňové ztráty za dosud neskončené období. V našem webináři uvádíme návrh metodiky s úvahou jak postupovat pro zohlednění odhadu nákladů, výnosů a položek ovlivňujících základ daně. Jak již zmiňujeme výše, v případě Vašeho zájmu o nahrávku Webináře nás neváhejte kontaktovat.

Autor

lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe