Vývoj tzv. DAC směrnic

Vývoj tzv. DAC směrnic

Jiří Šindelář
20.06.2022
Vývoj tzv. DAC směrnic
V rámci dnešního vydání našeho newsletteru bych si dovolil Vás stručně informovat o stavu tzv. DAC směrnic.

Je to téma, které není populární, přiznám se, že já opravdu nejsem jeho fanoušek, nicméně jak pro práci nás, daňových poradců, tak do jisté míry i pro práci pracovníků ekonomických úseků, patří nutná povědomost o zmíněných směrnicích DAC do základní výbavy. Není mým cílem udělat úplný výčet všech směrnic, ale jen informovat o těch podle mého soudu nejaktuálnějších.

DAC 6

Velice často probíranou směrnicí byla směrnice s označením DAC 6. Tato směrnice měla za cíl zajistit automatické oznamování informací o přeshraničních uspořádáních, které jsou potenciálně agresivním daňovým plánováním. Příslušný zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2020 Sb.

DAC 7

Směrnice DAC 7 je oproti tomu věnována zavedení nových pravidel v oblasti transparentnosti u digitálních platforem. Digitální platformy budou povinny oznamovat příjmy jednotlivců i podniků získané prostřednictvím těchto platforem. Cílem je tak řešit problém, kdy dochází k nezdanění příjmů zejména v situacích, kde digitální platformy působí ve více zemích.

Jak uvádí MF ČR, tak se směrnice bude zaměřovat konkrétně na:

  • poskytnutí nemovité věci (obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci nebo jejich části),
  • poskytnutí dopravního prostředku (možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou),
  • osobní služby (práce fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostředí),
  • prodej zboží (za zboží se zde považují hmotné věci a zvířata).

Podle doplněné směrnice o správní spolupráci se mají nové povinnosti uplatňovat od 1. ledna 2023.

DAC 8

V současné chvíli se zvažuje rozšíření působnosti této směrnice rovněž o výměnu informací týkající se elektronických peněz a virtuálních aktiv, a o společná pravidla pro správní sankce a o opatření na dodržování pravidel v oblasti daní. V současné chvíli jsou realizovány na uvedeném návrhu s předpokladem předložení ze strany Evropské komise k projednání v Radě někdy v průběhu třetího čtvrtletí tohoto roku.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe