newsletter

Hranice pro srážkovou daň se mění

Víte jak?

Ivana Brancuzká
22.04.2019
newsletter

V květnu 2019 se změní hranice pro srážkovou daň z 2 500 Kč na 3 000 Kč. Od roku 2018 platí, že se příjem do 2 500 Kč zdaňuje srážkovou daní, pokud zaměstnanec pracující na HPP nebo DPČ nepodepíše u zaměstnavatele daňové prohlášení. Zaměstnanci tak odpadla při souběhu zaměstnání v případě menších příjmů povinnost podávat daňové přiznání. S účinností od května se však hranice naváže na hranici pro účast na nemocenském pojištění, která je od ledna 3 000 Kč, takže v budoucnu se hranice pro srážkovou daň bude měnit automaticky bez nutnosti měnit daňový zákon.

Autor

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Country Manager
Crowe