Interni audit

Služby interního auditu

05.04.2022
Interni audit
Interní audit prováděný externími subjekty zahrnuje nezávislé, objektivní ověřovací a poradenské činnosti, zaměřené na zlepšování a zefektivnění provozních procesů organizace. 

Interní audit vznikl jako reakce na rizika uvnitř organizace. Naše auditorské služby se zaměřují na identifikaci a řízení klíčových rizikových oblastí.

V době velkých korporátních společností je role a rozsah interního auditu obsáhlejší, než kdy dříve a pokrývá všechny zásadní procesy v organizaci. Globalizace významně přispěla k tomu, že majitelé společností nemají kontrolu nad svými společnostmi a tuto kontrolu přenechávají lokálnímu managementu, který může mít jiné cíle, než tisíce kilometrů vzdálení vlastníci. Zejména nadnárodní společnosti tak začaly v poslední době zakládat vlastní oddělení interního auditu, které vlastníkům společností pomáhá nahlédnout pod pokličku svých zahraničních investic. Oddělení interního auditu velmi často spolupracuje s externími auditorskými subjekty vzhledem k jejich objektivnosti a nezávislosti.

Kontakt

touv
Tomáš Uvíra
Audit and Accounting Director
Crowe