silnicni dan

Prodloužení termínu pro podání přiznání k silniční dani a k dani z nemovitých věcí

Autoři: Jana Střelická, Markéta Gattnarová
18.01.2021
silnicni dan
Rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podání přiznání k silniční dani za rok 2020 a k dani z nemovitých věcí na rok 2021 až do 1. dubna 2021.

Standardní termín pro podání daňového přiznání k oběma daním je pondělí 1. února 2021. Na základě rozhodnutí ministryně financí publikovaného ve Finačním zpravodaji č. 3/2021 ze dne 7. ledna 2021 jsou ovšem sankce za pozdní podání těchto přiznání plně prominuty, pokud k podání dojde nejpozději do 1. dubna 2021. Do stejného data je možné i uhradit nedoplatek silniční daně za 2020 bez sankcí za pozdní úhradu (u daně z nemovitých věcí je standardní termín pro úhradu 31. května 2021).

Toto prominutí sankcí se vztahuje plošně na všechny daňové subjekty, není potřeba nijak prokazovat dopad pandemie na své podnikání. Důvodem je omezení šíření viru z důvodu kumulace lidí na finančních úřadech, kdy zejména přiznání k dani z nemovitých věcí je vyplňováno s aktivní pomocí správců daně.

U vybraných daňových subjektů, kteří jsou zasaženi vládními omezeními, je lhůta pro doplatek silniční daně za 2020 dokonce až do 16. srpna 2021, jak jsme Vás informovali v našem předchozím článku.

Níže uvádíme shrnutí důležitých termínů pro podání přiznání a úhradu u těchto daní:

Daň

Podání daňového přiznání

Bez sankce

Možnost platby bez úroku z prodlení do

Z nemovitých věcí

1. 4. 2021

Prominutí pokuty

31. 5. 2021

Silniční

1. 4. 2021

Prominutí pokuty

1. 4. 2021 všechny daňové subjekty;
16. 8. 2021 vybrané daňové subjekty

zdroj: www.financnisprava.cz

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí?

Toto přiznání podávají ti poplatníci, kteří během roku 2020 nabyli pozemek, bytovou či nebytovou jednotku nebo zdanitelnou stavbu do svého vlastnictví a jsou tedy vlastníky k 1. lednu 2021. V případě dřívějšího nabytí nemovité věci, u které nešlo v 2020 k žádné změně, se daňové přiznání nepodává, daň je uhrazena na základě platebního výměru zaslaného od finančního úřadu.

Kdo podává přiznání k silniční dani?

Přiznání k silniční dani podávají zejména ti poplatníci, jejichž motorová a přípojná vozidla podléhají silniční dani. Jedná se o vozidla, která jsou registrována a provozována v České republice a používají jej poplatníci DPPO nebo DPFO k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, z níž plynou příjmy ze samostatné činnosti dle zákona o daních z příjmů.

Contact our expert

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství