Přemístění podnikání z Ukrajiny do České republiky

Přemístění podnikání z Ukrajiny do České republiky

27.05.2022
Přemístění podnikání z Ukrajiny do České republiky
V důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině se řada zde působících firem potýká s nutností přesunout své podnikání do zahraničí. Česká republika je jednou z nejčastěji volených lokalit ukrajinských podnikatelů.

V současné době v Česku působí 12 538 společností s ukrajinským kapitálem. Za současné situace se tento počet v blízké budoucnosti jistě znásobí.

Česká vláda a nevládní organizace podnikají řadu iniciativ zaměřených na podporu ukrajinských občanů prchajících před válkou a na pomoc ukrajinským podnikatelům při přesunu jejich firem do České republiky.

Podpora pro ukrajinské občany v České republice

 • Usnadnění legalizace pobytu:
  • Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání se vydává na 24 měsíců a lze jej opakovaně prodloužit
  • Bezplatný přístup k systému zdravotní péče a psychologické pomoci
  • Bezplatné vzdělávání dětí
  • Finanční bonus při otevření účtu
  • Možnost zřízení živnostenského oprávnění
 • Zjednodušení postupu při zaměstnávání osob z Ukrajiny:
  • Prodloužení doby legálního pobytu
  • Možnost registrace na úřadu práce
  • Nabídky práce přímo pro ukrajinské občany
  • Bezplatný online kurz češtiny pro Ukrajince

Založení společnosti v České republice

Podnikatelé z Ukrajiny mají možnost založit si v České republice společnost nebo pobočku. Nejoblíbenější formou podnikání v České republice je společnost s ručením omezeným.

 • Jednoduchý postup pro založení společnosti
  • Možnost online registrace společnosti
  • Minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným činí 1 Kč
  • Žádná omezení týkající se státní příslušnosti společníků, pro založení a registraci společnosti není třeba dokládat žádné povolení k pobytu

Zjistěte více o formách podnikání v České republice, zdanění a zaměstnávání zaměstnanců:

Podnikání v České republice 2022

Stěhování společnosti z Ukrajiny do České republiky - jak vám můžeme pomoci?

Ve spolupráci s našimi právními partnery poskytujeme komplexní podporu ukrajinským společnostem, které plánují přesídlení do České republiky, v každé fázi tohoto procesu - od poradenství při výběru optimální formy podnikání a zdanění, přes vyřízení formalit spojených se založením společnosti až po průběžnou podporu obchodních procesů.

 • Založení podniku v České republice společností z Ukrajiny - rozsah podpory
  • Pomoc při registraci zaměstnance z Ukrajiny
  • Poradenství při výběru optimální formy provozování podnikatelské činnosti
  • Poradenství při výběru optimální formy zdanění
  • Otevření společnosti nebo pobočky
  • Registrace pro daňové účely
  • Otevření bankovního účtu
  • Zřízení elektronického podpisu
  • Registrace v Evidenci skutečných majitelů (ESM)
 • Zahájení podnikání v České republice - rozsah podpory:
  • Zaměstnávání zaměstnanců - příprava pracovních smluv / smluv o spolupráci
  • Přihlášení firmy a zaměstnanců ke zdravotnímu pojištění
  • Účetní služby
  • Daňové poradenství
  • Personální a mzdové služby
  • Služby podnikového tajemníka
  • Dodržování předpisů
  • Soulad s GDPR

Přečtěte si více o podnikání v České republice zde.

Přemístění podnikání z Ukrajiny do České republiky

Kontaktujte nás

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Country Manager
Crowe